Kommune og region

Farmakonomforeningen har sammen med Sundhedskartellet forhandlet overenskomster for de næste tre år for både kommunerne og regionerne. Forhandlingerne skulle være foregået i starten af 2018, men trak i langdrag. Her på hjemmesiden kan du læse mere om, hvad en overenskomst er. Du kan læse om arbejdet med at forberede og forhandle overenskomsterne. Og så kan du se, hvordan du får indflydelse.

Overenskomstforhandlingerne på hele det offentlige område trak i langdrag. Nedenfor kan du læse hvordan et mere normalt forhandlingsforløb tidsmæssigt er skruet sammen. 

 

Tidsplan
August - september 2017: Farmakonomforeningen indsamler medlemmernes input og ønsker til forbedringer eller nye vilkår til de nye overenskomster.

6. september 2017: Sidste frist for medlemmerne til at komme med input til overenskomsterne.

29. september 2017: Medlemmernes input er blevet formuleret til konkrete krav, som foreningen sender videre til Sundhedskartellet, der står for forhandlingerne.

Oktober 2017: Sundhedskartellet behandler de indkomne krav fra medlemmerne. Her drøftes både generelle krav, som vedrører alle på arbejdsmarkedet, og krav, der alene vedrører Sundhedskartellets medlemmer. De generelle krav sendes videre til Forhandlingsfællesskabet, hvor vi sammen med de øvrige organisationer, skal forhandle generelle vilkår. 

De emner, vi forhandler med Sundhedskartellet, er eksempelvis pensionssatser, arbejdstidsregler og forhøjelse af centrale tillæg.

December 2017: Forhandlingsfællesskabet udtager de generelle krav og fremsender dem til arbejdsgiverne. 

Januar 2018: Sundhedskartellet forhandler med henholdsvis Kommunernes Landsforening (KL) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Februar 2018: Forhandlingerne med KL og med RLTN afsluttes inden udgangen af februar måned. 

Marts 2018: Farmakonomforeningens hovedbestyrelse tager stilling til forhandlingsresultaterne, og fremsender aftalerne til afstemning blandt medlemmerne på de enkelte overenskomster. 

Resultaterne af forhandlingerne sendes til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Det er de medlemmer, der er knyttet til den enkelte overenskomst, der kommer til at stemme om, hvorvidt de kan godkende aftalen eller ej. 

Foråret 2018: Forhandlerne når frem til et resultat på hvert område. Resultaterne bliver forelagt baglandet. I Farmakonomforeningen er det hovedbestyrelsen, der vurderer resultaterne og kommer med anbefalinger til medlemmerne. Derefter bliver overenskomsterne sendt til urafstemning.

Foråret 2018: Urafstemning om resultaterne blandt medlemmerne. Hvis medlemmerne godkender resultatet, træder overenskomsterne i kraft pr. 1. april 2018. Hvis forslagene til overenskomsterne bliver forkastet af et flertal af medlemmerne i organisationer, vil der blive varslet konflikt for medlemmer på det pågældende område. Dette selvfølgelig også for Farmakonomforeningens medlemmer. 


Du kan læse mere om, hvordan forhandlingerne foregår, og hvad der sker, hvis man ikke kan nå et resultat her.