FAQ - kommune og region

Hvad er en overenskomst?
En overenskomst er en aftale mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation – i det her tilfælde mellem KL, Danske Regioner og Farmakonomforeningen. Overenskomsterne regulerer løn- og arbejdsforhold for farmakonomer på det kommunale og det regionale område. De gældende overenskomster finder du her. (link til aftaler) Overenskomster bliver til på baggrund af ønsker fra begge sider. De ansatte vil typisk gerne have bedre løn- og arbejdsvilkår, og arbejdsgiverne vil typisk gerne have mere fleksibilitet. Undervejs i forhandlingerne regner begge sider på, hvad modpartens enkelte forslag vil ”koste” på egen side, og hvad det vil betyde for det daglige arbejde.

Overenskomsten har stor betydning for dit arbejdsliv. Derfor er den vigtig at tage stilling til. Vi håber, at så mange som muligt vil blande sig i debatten og komme med ønsker og krav.

Hvilke krav kan man stille?
Man kan stille krav, man mener, vil være en forbedring af ens arbejdsvilkår. Det kan f.eks. være i forhold til løn- og pensionsvilkår, pauser, efteruddannelse, fleksibilitet og balance i arbejdslivet. Stil gerne krav, som du ved allerede er stillet af andre. Det giver forhandlingsdelegationen et stærkere mandat. Det er også vigtigt med tilkendegivelser af, hvad det er vigtigt at beholde og holde fast i. At fastholde rettigheder er også en del af forhandlingerne.

Hvem forhandler?
Farmakonomforeningen er en del af Sundhedskartellet. Sundhedskartellet er et forhandlings – og samarbejdsfællesskab på det regionale og kommunale område for i alt 11 faglige organisationer inden for sundhedsområdet, som tilsammen repræsenterer ca. 112.000 medlemmer. Sundhedskartellet varetager de specielle forhandlinger, der omhandler Sundhedskartellets aftaler.
Du kan læse mere om forhandlingerne her.

Du kan se en oversigt over hvilke organisationer, der er medlem af Sundhedskartellet her.

Hvornår gælder overenskomsten fra?
Når man har et forhandlingsresultat, bliver overenskomsten sendt til urafstemning blandt medlemmerne. Hvis medlemmerne stemmer ja, træder overenskomsten i kraft fra den 1. april 2018.