Resultatet af forhandlingerne

Når forhandlerne når frem til et resultat, bliver det forelagt i baglandet.

I Farmakonomforeningen betyder det, at hovedbestyrelsen tog stilling til resultaterne for henholdsvis det kommunale og det regionale område og derefter kom med en anbefaling til medlemmerne. Så blev overenskomsterne sendt til urafstemning blandt de medlemmer, der er omfattet af overenskomsten.

På begge områder blev resultaterne stemt hjem med et overvældende antal ja-stemmer.

Her kan du se resultatet i kommunerne

Her kan du se resultatet i regionerne

 

Hvorfor er det vigtigt at stemme?
Det er vigtigt, at så mange kommunalt og regionalt ansatte medlemmer som muligt tager stilling til overenskomsterne. Opbakningen gør det tydeligt, at Farmakonomforeningen og Sundhedskartellet er farmakonomernes talerør. På den måde står farmakonomerne stærkest muligt over for Kommunernes Landsforening og Danske Regioner i forhandlingerne både nu og fremover. Det er den bedste måde at skabe gode resultater og dermed gode løn- og arbejdsvilkår for farmakonomerne. Så husk også at opfordre dine kolleger til at stemme – også dem, der ikke er farmakonomer.

Hvad sker der, hvis man ikke finder en løsning?
Det sker engang i mellem, at forhandlerne ikke kan blive enige om et resultat. Andre gange stemmer medlemmerne nej til overenskomsten. Hvis det sker, mødes parterne i Forligsinstitutionen. Der forsøger en forligsmand at hjælpe med at nå frem til et resultat. Hvis det stadig ikke lykkes at få et resultat, vil der blive varslet konflikt for Farmakonomforeningens medlemmer på det pågældende område.