Resultat i kommunerne

Her kan du læse selve overenskomstteksten.

Overenskomsten er indgået mellem Kommunernes Landsforening (på vegne af kommunerne) og Sundhedskartellet (på vegne af en række af de faglige organisationer, blandt andet Farmakonomforeningen).

Selve overenskomsten er beskrevet i to dokumenter.

Du kan læse selve overenskomstteksten her

Som en del af aftalen er der afsat penge til, at hver organisation kan forhandle særlige aftaler på plads. 

Her kan du læse den samlede tekst, der beskriver særaftalerne med organisationerne