Resultat i regionerne

Her kan du læse mere om selve den indgåede aftale på det regionale område.

Overenskomsten er indgået mellem Danske Regioner (på vegne af regionerne) og Sundhedskartellet (på vegne af nogle af de faglige organisationer, blandt andet Farmakonomforeningen).

Resultatet er beskrevet i to dokumenter. Dels er der selve overenskomsten. Du kan læse overenskomsten her.  

Som en del af aftalen er der afsat penge til, at hver organisation kan forhandle særlige aftaler på plads. 

Her kan du læse den samlede tekst, der beskriver særaftalerne med organisationerne.