Konfliktunderstøttelse og konfliktlån

Farmakonomforeningens Hovedbestyrelse har besluttet, at der vil blive udbetalt konfliktunderstøttelse under strejke, som er varslet af Farmakonomforeningen, og konfliktlån under lockout af større omfang, som er varslet af arbejdsgiverne.

(Opdatering pr 6. april 2018: Forhandlingsforløbet er nu nået dertil, hvor en eventuel strejke og lockout vil blive påbegyndt samtidigt. Det betyder, at alle konfliktramte farmakonomer vil blive tilbudt konfliktlån, og at konfliktunderstøttelse som beskrevet nedenfor udgår.) 

Målet er, at alle medlemmer skal stilles økonomisk lige under konflikten, uanset om man er udtaget til strejke, lockout eller ingen af delene. En lånemodel er samtidig billigere for medlemmerne, fordi trækket på Farmakonomforeningens midler vil være mindre, og det derfor vil tage kortere tid at sørge for, at foreningen kan modstå en ny konflikt.

Hvis der kommer konflikt vil du blive behørigt informeret om det praktiske både via mail og her på hjemmesiden.

Under strejke 
Hvis du er udtaget til strejke af Farmakonomforeningen, kan du få konfliktunderstøttelse fra den dag, strejken starter og indtil lockouten træder i kraft. Konfliktunderstøttelsen vil svare til din løn. Der indbetales også feriepenge samt sædvanligt pensionsbidrag.

 
Under lockout 
Når lockouten træder i kraft, kan alle berørte medlemmer få konfliktlån svarende ca. til det nettobeløb, de plejer at få udbetalt. Det gælder både dem, der er udtaget til strejke af Farmakonomforeningen, og dem der er udtaget til lockout af arbejdsgiverne.

Det vil sige, at medlemmer, som i forvejen har været omfattet af strejke, vil overgå fra konfliktunderstøttelse til konfliktlån.

Det vil sige, at medlemmer, som i forvejen har været omfattet af strejke, vil overgå fra konfliktunderstøttelse til konfliktlån. Målet er, at alle medlemmer skal stilles økonomisk lige under konflikten, uanset om man er udtaget til strejke, lockout eller ingen af delene.

Se spørgsmål og svar om konfliktlån.

Du skal være indmeldt som aktivt medlem af Farmakonomforeningen senest den 4.marts kl. 2018 for at kunne få konfliktunderstøttelse og -lån. 


Hvad er forskellen på konfliktlån og konfliktunderstøttelse?
Konfliktunderstøttelse udbetales som løn, hvor der skal betales a-skat.  Konfliktunderstøttelse vil være aktuel i tilfælde af strejke.

Konfliktlån er et lån, som skal tilbagebetales i afdrag. Konfliktlån vil være aktuelt i tilfælde af lockout. Indtil lånet er betalt tilbage afdrager du med et beløb svarende til det almindelige kontingent, som du er fritaget for mens du afdrager.

Læs mere om konfliktlån her.

Hvad kommer en strejke til at koste mig?
De præcise tal kan først opgøres, når strejken er slut, og længde og omfang af strejken er kendt.

Under strejken vil du modtage konfliktunderstøttelse, så du får et beløb, der svarer til din løn.

Efter en konflikt skal alle medlemmer af Farmakonomforeningen betale strejkekontingent for at fylde Garantifonden, også kaldet strejkekassen op igen.