Konfliktlån

Hvis forhandlingerne om nye overenskomster ender i en lockout, kan du som medlem af Farmakonomforeningen få økonomisk støtte i form af et konfliktlån. Se, hvordan det fungerer og hvorfor Farmakonomforeningen har valgt den model.

Konfliktlån i tilfælde af lockout - også til strejkeramte
Hvis OK18 ender i en lockout, kan du hverken få løn eller dagpenge, mens lockouten varer. Til gengæld kan du som medlem af Farmakonomforeningen få økonomisk støtte i form af et konfliktlån, som vil være rentefrit for dig. 

Medlemmer, som i forvejen har været omfattet af strejke, vil overgå fra konfliktunderstøttelse til konfliktlån.

Mens du betaler lånet tilbage, bliver dit kontingent til Farmakonomforeningen sat ned, så du økonomisk er sidestillet med de medlemmer, der ikke har været omfattet af lockouten.

Dansk Sygeplejeråd har valgt den samme model for konfliktlån, som Farmakonomforeningen har valgt. De har lavet en video, der forklarer hvordan ordningen virker. Den kan du se ved at klikke på billedet (åbner i youtube).

 undefined

 

Derfor har Farmakonomforeningen valgt konfliktlånet
Farmakonomforeningens Hovedbestyrelse har valgt lånemodellen, fordi det helt enkelt er den billigste løsning for medlemmerne. Man skal nemlig ikke skal betale skat af et lån, som man skal af konfliktunderstøttelse. Udover at lånemodellen er billegere for medlemmerne, betyder det at Farmakonomforeningens strejkekasse holder længere, og at vi sammen kan holde presset på arbejdsgiverne så længe som muligt.

Det er også vigtigt at huske, at de der bliver udtaget til lockout, kæmper en kamp for alle offentligt ansatte, og i yderste konsekvens for alle farmakonomer og den danske overenskomstmodel. Derfor skal alle medlemmer være med til at betale til, at strejkekassen bliver fyldt op igen, når lockouten er forbi.

Hvis forhandlingerne om nye overenskomster ender i en lockout, får det altså betydning for dig, uanset om din arbejdsplads bliver udtaget til lockout eller ej.


De vigtigste fakta om konfliktlån

  • Sikrer dig ca. det samme nettobeløb, som du normalt har til rådighed på din NemKonto, når du får løn + 15 procent til dækning af ferie.
  • Mens du betaler lånet tilbage efter lockouten, bliver dit ordinære kontingent til Farmakonomforeningen sat ned.
  • Optages gebyrfrit i Lån & Spar.
  • Kræver ikke kreditvurdering, da Farmakonomforeningen stiller sikkerhed for lånet.
  • Lånet vil være rentefrit for dig (lånet følger ’referencerenten’, som har været 0% de seneste år –eventuelle rentebetalinger vil blive kompenseret via nedsat kontingent).

Læs svar på de hyppigste spørgsmål om konfliktlån her.