Privat apotek

Der skal laves ny overenskomst for privat apotek i foråret 2018. Her på hjemmesiden kan du læse mere om, hvad en overenskomst er. Du kan også følge med i arbejdet med at forberede og forhandle overenskomsten. Og så kan du se, hvordan du får indflydelse.

Tidsplan
Efteråret 2017: Farmakonomforeningen indsamler medlemmernes input og ønsker til forbedringer eller nye vilkår til den nye overenskomst.

31. oktober 2017: Sidste frist for medlemmerne til at komme med input til overenskomsten.

12.-13. december: Møde i Farmakonomforeningens hovedbestyrelse. Medlemmernes input bliver formuleret til konkrete krav, som foreningen går videre med i forhandlingsfasen.

Januar 2018: Kravene udveksles med Danmarks Apotekerforening, der har formuleret krav på vegne af landets apotekere.

Januar – marts 2018: Farmakonomforeningen forhandler med Danmarks Apotekerforening. Der er planlagt fire forhandlingsmøder.

Foråret 2018: Forhandlerne når frem til et resultat, der bliver forelagt baglandet. I Farmakonomforeningen er det Hovedbestyrelsen, der vurderer resultatet og kommer med en anbefaling til medlemmerne. Derefter bliver overenskomsten sendt til urafstemning blandt medlemmerne.

Foråret 2018: Urafstemning om resultatet blandt medlemmerne. Hvis medlemmerne godkender resultatet, træder overenskomsten i kraft pr. 1. april 2018.

 

Du kan læse mere om, hvordan forhandlingerne foregår, og hvad der sker, hvis man ikke kan nå et resultat her.