FAQ - privat apotek

Her kan du finde svar på en masse spørgsmål om overenskomsten.

Hvad er en overenskomst?
En overenskomst er en aftale mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation – i det her tilfælde mellem Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen. Overenskomsten regulerer løn- og arbejdsforhold for farmakonomer på privat apotek. Den gældende overenskomst finder du her. Overenskomsten bliver til på baggrund af ønsker fra begge sider. De ansatte vil typisk gerne have bedre løn- og arbejdsvilkår, og arbejdsgiverne vil typisk gerne have mere fleksibilitet. Undervejs i forhandlingerne regner begge sider på, hvad modpartens enkelte forslag vil ”koste” på egen side, og hvad det vil betyde for det daglige arbejde.

Overenskomsten har stor betydning for dit arbejdsliv. Derfor er den vigtig at tage stilling til. Vi håber, at så mange som muligt vil komme med ønsker og krav og blande sig i debatten.

 

Hvilke krav kan man stille?
Man kan stille krav, man mener, vil være en forbedring af ens arbejdsvilkår. Det kan f.eks. være i forhold til løn- og pensionsvilkår, pauser, efteruddannelse, fleksibilitet og balance i arbejdslivet. Stil gerne krav, som du ved allerede er stillet af andre. Det giver forhandlingsdelegationen et stærkere mandat. Det er også vigtigt med tilkendegivelser af, hvad det er vigtigt at beholde og holde fast i. At fastholde rettigheder er også en del af forhandlingerne.

 

Hvem forhandler? 
Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening udpeger hver en forhandlingsdelegation, der står for forhandlingerne. Fra Farmakonomforeningens side består den ud over formanden af en blanding af medlemmer af hovedbestyrelsen og medarbejdere fra sekretariatet. Stil gerne krav, som du ved allerede er stillet af andre. Det giver forhandlingsdelegationen et stærkere mandat.

Du kan læse mere om forhandlingerne her

 

Hvornår gælder overenskomsten fra?
Når man har et forhandlingsresultat, bliver overenskomsten sendt til urafstemning blandt medlemmerne. Den nuværende blev stemt igennem i juni 2018 og gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. april  2018.