Resultat af forhandlingerne

Når forhandlerne når frem til et resultat, bliver det forelagt i baglandet. I Farmakonomforeningen betyder det, at Hovedbestyrelsen tager stilling til resultatet og kommer med en anbefaling til medlemmerne. Derefter bliver overenskomsten sendt til urafstemning blandt medlemmerne.

Urafstemning om resultatet
Ved urafstemningen får alle de omfattede medlemmer tilsendt stemmemateriale pr. email. De få medlemmer, som foreningen ikke har emailadresser på, får tilsendt materialet pr. brev. Selve afstemningen er elektronisk via en afstemningshjemmeside. Der vil være i alt omkring tre uger fra afstemningen går i gang til den afsluttes. Derefter offentliggøres resultatet.


Hvorfor er det vigtigt at stemme?
Det er vigtigt, at så mange apoteksansatte medlemmer som muligt tager stilling til overenskomsten. Opbakningen gør det tydeligt, at Farmakonomforeningen er farmakonomernes talerør. På den måde står farmakonomerne stærkest muligt over for Apotekerforeningen i forhandlingerne både nu og fremover. Det er den bedste måde at skabe gode resultater og dermed gode løn- og arbejdsvilkår for farmakonomerne. Så husk også at tage en snak med din kollega om overenskomsten.

Hvad sker der, hvis man ikke finder en løsning?
Det sker engang i mellem, at forhandlerne ikke kan blive enige om et resultat. Andre gange stemmer medlemmerne nej til overenskomsten. Hvis det sker, kan parterne bede Forligsinstitutionen om hjælp til at nå frem til et resultat.