Staten

Når Farmakonomforeningen forhandler overenskomst på det statslige område, sker det sammen med CO10, der er central forhandlingsorganisation for et stort antal faglige organisationer. Forhandlingerne trak ud henover vinter og forår 2018. Nu er de mundet ud i en overenskomst, der skal gælde for de næste tre år. Her på hjemmesiden kan du læse mere om, hvad en overenskomst er. Du kan også læse om arbejdet med at forberede og forhandle overenskomsterne. Og så kan du se, hvordan du får indflydelse.

De offentlige overenskomstforhandlinger i 2018 trak i langdrag. Her kan du se hvordan et mere normalt forhandlingsforløb foregår. 

Tidsplan
August: Farmakonomforeningen indsamler medlemmernes input og ønsker til forbedringer eller nye vilkår til de nye overenskomster.

30. august 2017: Kravene bliver fremsendt til CO10.

Oktober 2017: CO10’s bestyrelse drøfter organisationernes krav.

December 2017: CO10 fremsender sammen med Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, krav til de statslige arbejdsgivere.

Februar 2018: Forhandlingerne med CFU og CO10 afsluttes i begyndelsen af februar måned.

Marts 2018: Farmakonomforeningens hovedbestyrelse tager stilling til forhandlingsresultaterne og fremsender aftalerne til afstemning blandt medlemmerne på de enkelte overenskomster.

Foråret 2018: Urafstemning om resultatet blandt medlemmerne. Hvis medlemmerne godkender resultatet, træder overenskomsterne i kraft pr. 1. april 2018. Hvis forslagene til overenskomst er forkastet af et flertal af medlemmerne i organisationer, vil der blive varslet konflikt for Farmakonomforeningens medlemmer på det pågældende område.

 

Du kan læse mere om, hvordan forhandlingerne foregår, og hvad der sker, hvis man ikke kan nå et resultat her.