FAQ - staten

Her kan du finde svar på en masse spørgsmål om overenskomsten.

Hvad er en overenskomst?
En overenskomst er en aftale mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation – i det her tilfælde mellem henholdsvis Staten og Farmakonomforeningen/CO10. Overenskomsterne regulerer løn- og arbejdsforhold for farmakonomer på det statslige område. Du kan finde den gældende overenskomst her. Overenskomster bliver til på baggrund af ønsker fra begge sider. De ansatte vil typisk gerne have bedre løn- og arbejdsvilkår, og arbejdsgiverne vil typisk gerne have mere fleksibilitet. Undervejs i forhandlingerne regner begge sider på, hvad modpartens enkelte forslag vil ”koste” på egen side.

Overenskomsten har stor betydning for dit arbejdsliv. Derfor er den vigtig at tage stilling til. Vi håber, at så mange som muligt vil blande sig i debatten.

Hvilke krav kan man stille?
Man kan stille krav, man mener, vil være en forbedring af ens arbejdsvilkår. Det kan f.eks. være i forhold til løn- og pensionsvilkår, pauser, efteruddannelse, fleksibilitet og balance i arbejdslivet.

 
Hvem forhandler?
På det statslige område forhandler Farmakonomforeningen gennem vores centralorganisation, CO10. CO10 er en del af Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg (CFU), der varetager de overordnede forhandlinger på det statslige område. CO10 forhandler de specielle forhold, der gælder for blandt andet farmakonomer og medlemmerne fra de øvrige FTF-organisationer, mens CFU forhandler de generelle vilkår.
 

Hvornår gælder overenskomsten fra?
Når man har et forhandlingsresultat, bliver overenskomsten sendt til urafstemning blandt medlemmerne. I starten af juni 2018 blev resultatet af den seneste OK-afstemning for farmakonomer på det statslige område offentliggjort. Med en stemmeprocent på 76,2 og ja fra 81,25% af de medlemmer, der stemte, blev overenskomsten stemt igennem. Den gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2018.