Før forhandlingerne – få indflydelse

Før man begynder at forhandle en ny overenskomst, opsiger man den gamle – i dette tilfælde med tre måneders opsigelsesvarsel. En opsagt overenskomst løber dog videre, selvom opsigelsesvarslet er udløbet, enten indtil aftalen er fornyet, eller indtil en konflikt træder i kraft. Så man risikerer ikke som arbejdstager pludselig at stå uden at være dækket af overenskomstvilkårene.

Det handler om økonomi
Når vi forhandler overenskomst, er der en økonomisk ramme for forhandlingerne, og kravene skal prioriteres inden for denne ramme. Det er derfor vigtigt, at du og dine kolleger giver jeres mening til kende, så foreningen kan foretage den rigtige prioritering.

Stil krav
Når man går ind i en forhandling, er det for at få noget ud af det. Derfor stiller man krav til dem, man forhandler med.

For Farmakonomforeningen er det vigtigt, at forhandlingerne ender med et resultat, der stiller medlemmerne godt og sikrer farmakonomerne i deres arbejdsliv. Derfor er det af stor betydning for resultatet, at medlemmerne tydeligt fortæller, hvad der er vigtigt for dem.

Det er dig og dine kolleger, der hver dag oplever, hvordan overenskomsten beskytter jer – og hvor den ikke er god nok. Det er derfor vigtigt, at I giver udtryk for jeres ønsker, tanker og forventninger i forbindelse med overenskomsten, så vi ved, i hvilken retning vi skal gå.