Resultat af forhandlingerne

Når forhandlerne når frem til et resultat, bliver det forelagt i baglandet. I Farmakonomforeningen betyder det, at hovedbestyrelsen tager stilling til resultaterne og kommer med en anbefaling til medlemmerne. Derefter bliver overenskomsterne sendt til urafstemning blandt de medlemmer, der er omfattet af overenskomsten.

Du kan læse resultatet af forhandlingerne i 2018 her.

Hvorfor er det vigtigt at stemme?
Det er vigtigt, at så mange statsligt ansatte medlemmer som muligt tager stilling til overenskomsterne. Opbakningen gør det tydeligt, at Farmakonomforeningen og CO10 er farmakonomernes talerør. På den måde står farmakonomerne stærkest muligt over for staten i forhandlingerne både nu og fremover. Det er den bedste måde at skabe gode resultater og dermed gode løn- og arbejdsvilkår for farmakonomerne. Så husk også at opfordre dine kolleger til at stemme – også dem, der ikke er farmakonomer.


Hvad sker der, hvis man ikke finder en løsning?
Det sker en gang i mellem, at forhandlerne ikke kan blive enige om et resultat. Andre gange stemmer medlemmerne nej til overenskomsten. Hvis det sker, mødes parterne i Forligsinstitutionen. Der forsøger en forligsmand at hjælpe med at nå frem til et resultat. Hvis det stadig ikke lykkes at få et resultat, vil der blive varslet konflikt for Farmakonomforeningens medlemmer på det pågældende område.