Resultat i staten

Her kan du læse selve overenskomstteksten.

Du kan læse selve overenskomstteksten her.

 

Overenskomsten er indgået mellem Moderniseringsstyrelsen (på vegne af staten) og CO10 (på vegne af de faglige organisationer, blandt andet Farmakonomforeningen). Som en del af aftalen er der afsat penge til, at hver organisation kan forhandle særlige aftaler på plads. 

Her kan du læse Farmakonomforeningens gennemgang af det samlede resultat for farmakonomer i staten.