Sådan foregår forhandlingerne

Når man har udvekslet krav, skal begge parter bruge lidt tid på at se på, hvad modparten ønsker. Der skal regnes på tallene for at finde ud af, hvad man måske kan gå med til – og hvad man gerne vil have til gengæld.

Forhandlingsdelegation
Efter et stykke tid mødes parterne ved forhandlingsbordet. Begge parter repræsenteres af en forhandlingsdelegation, der står for forhandlingerne. På det statslige område udpeges forhandlingsdelegationen for CO10 blandt bestyrelsens medlemmer.

Overenskomstforhandlinger er komplekse, og der afholdes flere møder. På det statslige område deltager Farmakonomforeningen i forhandlingerne, hvis forhandlingsdelegationen finder det nødvendigt.