Nyt fra Farmakonomforeningen

28-10-2019 Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen inviterer til lederudviklingsdag for filialledere og souschefer.
  • STORmøde for arbejdsmiljørepræsentanter i FH

    01-11-2019 Hvordan styrker du det gode samarbejde om arbejdsmiljøet med ledelsen, tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer? Og hvordan skaber du opbakning fra kollegerne og et godt fællesskab på arbejdspladsen? Kom til stormøde og få inspiration.
  • Farmakonomer er eftertragtet arbejdskraft

    01-11-2019 Det er i stigende grad farmakonomer, der dispenserer medicin, står for logistikken og afstemmer FMK på sygehusene i Region Midtjylland. Her er ledelsen meget positive: farmakonomer har de rette kompetencer.
  • Kom med i Netværk for Udvikling af Apotekspraksis

    01-11-2019 Netværket arbejder for at styrke apotekspraksisforskningen i Danmark. I netværket mødes forskere og apoteker om videndeling, udvikling af apotekspraksisprojekter og fastholdelse af resultater. Næste møde er 22. november 2019.