Arbejdsvilkår som elev

Når du er farmakonomelev, er dine vilkår bestemt af dels overenskomsten, dels din elevkontrakt. Her kan du læse om eksempelvis din arbejdstid og din løn, samt reglerne for ferie.

Overenskomst og kontrakt

 • Overenskomsten på privat apotek

  Som farmakonomelev er du omfattet af overenskomsten på privat apotek. Overenskomsten er en aftale, Farmakonomforeningen har lavet med Danmarks Apotekerforening.

  Læs mere om din overenskomst her

  Det danske arbejdsmarked er i høj grad organiseret ud fra overenskomster, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere sammen bliver enige om spillereglerne på de arbejdspladser, der er omfattet. Det vil også sige, at det er vigtigt, at overenskomsten bliver fulgt.

 • Elevkontrakt

  Elevkontrakten er din ansættelses- og uddannelseskontrakt mellem dig og det apotek, hvor du er elev.

  Hent den almindelige elevkontrakt

  Elevkontrakter som er indgået fra og med 27. juni 2019, er omfattet af de nye prøvetidsregler, hvorefter de første 5 måneder af elevforholdet er prøvetid. Ved skift af uddannelsesapotek vil der være endnu en prøvetid de første 3 måneder på det nye uddannelsesapotek.

  Tillæg til elevkontrakten er en blanket, som du skal bruge, hvis din apoteker udleverer bøger og/eller computer til dig i forbindelse med din uddannelse som farmakonomelev.

  Hent tillæg til elevkontrakten

Løn og overenskomst

 • Løn for dig der er meritstuderende

  Elever, der af Farmakonomskolen gives merit ved påbegyndelsen af uddannelsen, vil få et tilsvarende antal måneders lønanciennitet tillagt. Farmakonomeleverne stiger således til næste løntrin på samme tidspunkt, som de øvrige elever på samme uddannelsestrin.

 • Elevløn

  Som farmakonomelev får du løn under uddannelse.

  Lønnen følger den gældende overenskomst mellem Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening.

  Det er ikke muligt at få voksenelevløn på uddannelsen som farmakonom. Hvis du har særlige behov for støtte, så kontakt din lokale kommune, og spørg til dine muligheder. 

   

  Elevlønninger 

  Bemærk, at lønningerne pr. 1. april 2022, 1. oktober 2022, 1. april 2023 og 1. oktober 2023 kan ændre sig i henhold til den aftalte reguleringsordning.

    1.4.2021 1.10.2021 1.4.2022 1.10.2022 1.4.2023 1.10.2023
  1. år 12.738 kr. 12.779 kr. 13.019 kr.  13.108  13.329  13.377
  2. år 13.612 kr. 13.656 kr. 13.912 kr.  14.007  14.244  14.295
  3. år 14.521 kr. 14.568 kr. 14.841 kr.  14.942  15.195  15.249

  Oprykning til næste løntrin sker den 1. august.

Arbejdstid for farmakonomelever

 • Arbejdstid

  Den ugentlige arbejdstid for en elev er 37 timer. Heri lægges alt uddannelse som for eksempel studiedage, udstationering, undervisningstid på Farmakonomskolen og den almindelige uddannelsestid på apoteket. Elever er omfattet af de samme skemamæssige regler som farmakonomer.

  Eleverne er som udgangspunkt ansat i fuld tid 160 timer pr. måned og skemaet må højest dække 6 uger, med mindre der er indgået en lokalaftale.

 • Arbejde i weekenden og om aftenen

  Arbejdstiden skal være sammenhængende og på mindst 3 timer – dog 2 timer på en søndag. Farmakonomelever kan ikke pålægges delt tjeneste (møde mere end en gang pr. dag). Farmakonomelever kan kun pålægges at arbejde 2 aftener pr. uge i gennemsnit (arbejde efter kl. 20).

  Farmakonomelever må højest arbejde to weekender i en 4 ugers periode. Dog maksimalt en lang lørdag (efter kl. 14). Farmakonomelever skal ikke møde på apoteket om lørdagen under skole- og praktikophold.

 • Tillæg for weekendarbejde

  Elever, der arbejder uden for tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 8.00-20.00 samt lørdag kl. 8.00-14.00, dog én lørdag hver 4. uge kl. 8.00-16.00, får et tillæg på 50 pct. for hverdage og 75 pct. for lørdag og søndag. Elever er omfattet af de samme pauseregler som farmakonomer.

 • Forskudt tid

  Juleaftensdag, nytårsaftensdag fra kl. 16.00, nytårsdag, grundlovsdag og helligdage, der falder på hverdage, er fridage med løn – også for elever. Arbejde på disse dage udløser et tillæg på 150 pct. Hvis den særlige dag falder på en søndag, er tillægget på 100 pct..

  Når du som elev er på skoleophold, kan du ikke pålægges eller kaldes på arbejde på apoteket.

 • Overarbejde som elev

  I udgangspunktet skal elever – ligesom uddannede farmakonomer – kende deres arbejdsskema 4 uger frem. Der kan dog varsles ikke-varige ændringer 2 uger frem, men endnu kortere varsler kræver, at der er indgået en lokal aftale.

  Overarbejde

  Elever kan kun undtagelsesvist pålægges at arbejde over. Eleverne er ansat på apoteket, mens de er under uddannelse, hvorfor det et vigtigt, at eleverne har tid til deres skole. Der er derfor et skærpet krav til, hvornår en elev kan kaldes på overarbejde set i forhold til, hvornår en farmakonom kan.

  Hvis det sker, at en farmakonomelever skal arbejde over, skal det honoreres med enten timer til afspadsering inkl. tillæg eller med en betaling svarende til 2/3 af overarbejdsbetalingen for en farmakonom på 1. skalatrin.

  For at læse mere om de relevante tillæg se afsnittet om overarbejde

 • Skemaændringer

  Din apoteker har mulighed for at ændre i dit faste skema. Du skal meddeles alle ændringer i dit arbejdsskema inden for apotekets åbningstid, dog senest kl. 18. Hvis varslingsreglerne, som beskrevet nedenfor, ikke bliver overholdt, skal du honoreres med et særligt tillæg som kompensation for manglende varsel.

  Varige ændringer skal varsles med 4 uger. En varig ændring er en permanent ændring i dit faste arbejdsskema, som dermed også ændrer dine fremtidige arbejdsskemaer.

  Midlertidige ændringer skal varsels med 2 uger. En midlertidig ændring er en enkeltstående ændring i det konkrete arbejdsskema, varslingen vedrører.

  I kan ved lokalaftale fastsætte andre ændringsvarslinger ved både varige og ikke-varige skemaændringer.

  Manglende overholdelse af varsel

  Hvis apotekeren ikke overholder varslingerne i ovenstående, så skal du honoreres efter følgende satser:

  • Tillæg på 50% - for arbejde man-fre fra 08-20 og lør 08-14
  • Tillæg på 100% - for arbejde uden for ovenstående tidsrum
  • Tillæg på 150% - for arbejde på de særlige dage nævnt i § 8C, stk. 3 og 4

  Hvis ændringen sker med mindre end 24 timers varsel skal apotekeren desuden sikre sig, at du er orienteret om ændringen.

Ferie

 • Ferie for elever

  Som elev gælder de almindelige ferieregler også for dig. Du vil optjene 2,5 feriedage pr. måned, du har arbejdet, fordi du er omfattet af overenskomsten på privat apotek.

 • Planlægning af ferien

  Som elev har du en særlig ret til at tilrettelægge hovedferie, så du kan holde mindst 2 ugers sammenhængende ferie som læseferie inden for 5 uger før eksamen.

  Som tredjeårselev eller omgænger (en der går tredje år om), har du ret til 1 uges læseferie, som din apoteker betaler. Din læseferie skal ligge i nær tilknytning til din eksamen og indgår ikke som en del af dit almindelige ferieregnskab.

  Består du ikke en eller flere eksamener på 3 år og har du ikke brugt din læseferie i forbindelse med den ordinære eksamen, har du ret til at bruge den i forbindelse med om-eksamen.

 • Alt om læseferie

  Som elev er der nogle særlige bestemmelser om både læseferie for tredjeårselever, sygdom i forbindelse med læseferie og hvordan man forholder sig, hvis eksamen falder på en fridag


Emneord