Studie og skolegang

Som farmakonomelev består din uddannelse af både praktik, studiedage og skoleuger. Her kan du læse om de elementer af uddannelsen, som har med skoledelen at gøre, og som bliver reguleret i kontrakt og overenskomst.

En del af dine vilkår bliver håndteret af Farmakonomskolen. I forbindelse med de dele skal du henvende dig til farmakonomuddannelsens studieadministration og studievejledningen.

Studiet i løbet af året

 • Studiedage

  Farmakonomforeningen mener, at alle elever skal have en ugentlig studiedag og er enig i Farmakonomskolens anbefalinger om, at de elever, der skal gå tredje år om, også skal have studiedage.

Skoleugen

 • Skoleugen er 37 timer

  En arbejdsuge løber fra mandag til søndag, og hvis du er elev på fuld tid svarer en skoleuge til en arbejdsuge på 37 timer. Det gælder uanset, hvordan dit skema på Farmakonomskolen ser ud, eller hvordan det ville have set ud på apoteket.

  Som elev kan du ikke blive pålagt arbejde eller blive kaldt ind på arbejde på apoteket, de uger du er på skoleophold på Farmakonomskolen.


  Tal med din tillidsrepræsentant eller din skemaansvarlige
  Det er vigtigt, at man på apoteket er opmærksomme på dette i forbindelse med skemaplanlægning. I øvrigt gælder de samme skemamæssige regler for elever som for farmakonomer, med undtagelse af reglerne for overarbejde. Dem kan din tillidsrepræsentant fortælle mere om – det står nemlig i håndbogen om elevers rettigheder og pligter, som din tillidsrepræsentant har adgang til.

Eksamen og læseferie

 • Læseferie

  Læseferie for første- og andetårselever bliver afregnet fra elevens eget ferieregnskab, og derfor gælder de almindelige ferieregler for den form for læseferie.

  Som tredjeårselev har du ret til 1 uges læseferie, som din apoteker betaler. Apoteket skal placere læseferien i nær tilknytning til din eksamen, og den indgår ikke som en del af det almindelige ferieregnskab.

  Tredjeårselever, som ikke består deres eksamen og dermed må gå et år om, har også ret til en læseferie i deres 4. uddannelsesår.

 • Sygdom i forbindelse med læseferie

  Det er vigtigt at melde sig syg, hvis man bliver syg i forbindelse med sin ferie. For elevernes læseferie er der særlige forhold - og her er der forskel på reglerne for tredjeårselever, og for elever på først og andet år.

  Der er nemlig forskel på det, vi kalder ”læseferie”, alt efter hvilket år på farmakonomuddannelsen man går på.

  Læseferie for tredjeårselever
  Læseferien for tredejårselever bliver betalt af apoteket efter overenskomstens § 11, stk. 9 "Farmakonomelever på 3. år har herudover ret til 1 uges læseferie med løn i nær tilknytning til eksamen". Der er i dette tilfælde ikke tale om ferie i ferielovens forstand, men derimod om en uge, hvor man ikke skal møde på apoteket, men læse derhjemme. Hvis man bliver syg i den af apoteket betalte læseferie, svarer det til, at man er syg under en almindelige arbejdsuge - man melder sig syg til sit apotek og må ved raskmelding aftale med apoteket, om læseferien kan afholdes på et andet tidspunkt.


  Læseferie for elever på første og andet år
  Læseferie for første- og andetårselever bliver afregnet fra elevens eget ferieregnskab, og derfor gælder de almindelige ferieregler for den form for læseferie. Hvilken ret man har afhænger af, om sygdommen opstår før eller efter, ferien er startet:

  1. Hvis man er syg, inden ferien starter, skal man give sit apotek besked lige så snart, man bliver syg. Sygdom er en feriehindring, og man har derfor ret til at afholde ferien på et andet tidspunkt efter aftale med apoteket.
  2. Hvis man bliver syg, efter ferien er påbegyndt, skal man straks orientere sit apotek om sygdommens opståen. Dernæst skal man fremsende lægelig dokumentation for sygdommen (man skal selv betale for dette). Man skal dog være opmærksom på, at man ikke får erstattet ferien fra første sygedag.
   Efter ferieloven er de første 5 feriedage (hverdage), man er syg nemlig ”karensdage”. Man får derfor ikke erstattet de første 5 dage i sit ferieregnskab. Der er 5 karensdage på et helt ferieår, så bliver man syg under en ferie senere i ferieåret, så er der ikke karensdage, hvis man allerede har brugt de 5 dage. Karensperioden starter først den dag, man melder sig syg, derfor er det vigtigt, at man giver apoteket besked på 1. sygedag og ikke først efter 5 dage.

Emneord