Netværk for farmakonomer

Som medlem af Farmakonomforeningen er du med i et netværk af over 5.000 medlemmer, der har samme faglige interesser, som du selv.

I et netværk med andre farmakonomer har du mulighed for at finde samarbejdspartnere, som du kan udveksle ideer og tanker med.

Har du en særlig rolle som leder, tillidsvalgt eller elev, kan det have stor værdi for dig at finde ligestillede.
Nye kontakter og netværk kan også bruges som en platform, hvis du vil lære nyt om et emne, som du har særlig interesse for.

Start et nyt netværk

Du kan også melde dig som tovholder og starte et forum for medlemmer, der har samme interessere som dig selv. Emnerne for netværkene kan være alt fra rådgivning af særlige patientgrupper til personlig udvikling.
Der allerede etableret en række netværk indenfor forskellige brancher - og for ledere.

Repræsentantskabsmøde 2019

Emneord