Mærkesager

Farmakonomerne spiller en nøglerolle i det danske sundhedsvæsen. Men farmakonomerne kan yde endnu mere sundhed til danskerne end tilfældet er i dag.

Farmakonomerne står i første linje på apoteker, sygehuse og i lægepraksis, når det gælder håndtering af medicin.

Alene på apotekerne er farmakonomer i kontakt med 94 procent af den voksne befolkning i løbet af et år. Og er med helt fra starten i industrien, når der udvikles og produceres lægemidler.Hver dag bidrager farmakonomerne til at medicin håndteres professionelt i sundhedsvæsnet.

Farmakonomernes dybdegående viden om korrekt brug af lægemidler, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme sikrer, at store dele af den danske befolkning kan leve et godt og sikkert liv med medicin.

Mere sundhed til danskerne – brug farmakonomerne

Farmakonomer yder allerede i dag et vigtigt bidrag til det danske sundhedsvæsen. Men det manglende kendskab til farmakonomernes kompetencer kombineret med ufleksible regler og en tendens til at bruge de allerede kendte faggrupper, står i vejen for, at farmakonomer kan yde endnu mere sundhed til danskerne. Derfor arbejder Farmakonomforeningen for, at farmakonomers kompetencer udnyttes bedre, end tilfældet er i dag.

Vores mærkesager

 • Farmakonomuddannelsen skal være en professionsbachelor

  Farmakonomuddannelsen er ikke en del af det stadig mere integrerede og sammenhængende uddannelsessystem. Det betyder, at uddannelsen halter bagefter på flere centrale områder og ikke i tilstrækkelig grad ruster de færdiguddannede farmakonomelever til arbejdet som sundhedsprofessionelle i både det primære og sekundære sundhedsvæsen. Dét at uddannelsen strukturelt set er placeret uden for det ordinære uddannelsessystem, betyder desuden, at uddannelsen er en dead-end – der er ikke mulighed for at læse videre eller overføre merit.

  Derfor arbejder farmakonomforeningen – sammen med Danmarks Apotekerforening, sygehusapotekerne og Farmakonomskolen – for at uddannelsen bliver en professionsbachelor, der er forankret på en professionshøjskole.

  Det er vigtigt at bygge bro mellem farmakonomer med den gamle og nye uddannelse, så faggruppen fortsat fremstår homogen. Derfor er brobygningsarbejde en del af arbejdet med at revidere uddannelsen.

 • Farmakonomer skal kunne foretage medicin- og compliance-samtaler på apotek

  Medicin- og compliance-samtaler er et tilbud om en personlig samtale for folk, der lider af en kronisk sygdom. Samtalerne tilbydes på privat apotek, hvor det kun er farmaceuter, der må foretage samtalerne. Dette er et problem, da der på mange apoteksfilialer ikke er farmaceuter til stede.

  Farmakonomforeningen foreslår, at farmakonomer også skal kunne fortage medicinsamtaler på apotek. Dette vil skabe bedre forudsætninger for, at flere kronikere kan få en medicinsamtale.

  Dokument om medicinsamtaler og compliancesamtaler

 • Farmakonomer skal autoriseres

  Farmakonomer er en af de eneste sundhedsfaglige grupper, der ikke er autoriseret hvilket er et stigende problem i takt med at et stigende antal farmakonomer indgår i patientnært arbejde på sygehusapoteker, kommuner og i lægepraksis.

  Autorisationsloven udgør en meget væsentlig del af det danske sundhedsvæsen. Det overordnede formål med loven er at ”styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser”, og mange opgaver må kun udføres af sundhedspersoner med en bestemt autorisation.

  Udover at placere ansvar, fordele opgaver samt udstyre patienten med klagemuligheder, så skal autoriserede sundhedspersoner leve op til vist fagligt niveau, føre journal ved behandling af patienter mv. Det er med andre ord svært at indgå i det patientnære arbejde i sundhedsvæsenet uden at være autoriseret.

 • Flere farmakonomer i kommunerne

  I disse år ansættes stadig flere farmakonomer i kommunerne, som også er i fokus i Farmakonomforeningens strategi.

  Farmakonomforeningen arbejder løbende på at synliggøre, hvordan farmakonomer kan bidrage til korrekt medicinhåndtering i kommunerne.

  Konkret arbejder farmakonomerne med at undgå fejlmedicinering, minimere medicinspild og forebygge unødvendige genindlæggelser og understøtte den mest rationelle udnyttelse af det forhåndenværende medicinsortiment.

  Hvad gør vi?

  Farmakonomforeningen deltager på konferencer og messer for at komme i dialog med kommunerne. I 2020 har foreningen derfor etableret et ambasssadørkorps af farmakonomer, som tager på besøg i kommunerne for at forklare, hvordan farmakonomer kan bidage til en mere smidig opgaveløsning.

  Film om kommunalt ansatte  farmakonomer

  Se filmen: Farmakonomer i kommuner


Emneord