Forfremmelsespolitik

Farmakonomforeningen udpeger en af de tre forfremmelseskonsulenter og har en holdning til, hvad der skal lægges vægt på, når der gives en bevilling til en ny apoteker.

Når en ledig apoteksbevilling slås op, er det forfremmelseskonsulenternes opgave at rådgive Lægemiddelstyrelsen. Forfremmelseskonsulenterne skal være med til at vurdere, om en ansøger til en apoteksbevilling er egnet til at drive apotek.

Beskikket forfremmelseskonsulent

 • Marianne Bonde Sminge, Sønderbros Apotek i Randers, er beskikket forfremmelseskonsulent.
 • Fakta om forfremmelseskonsulenterne

  De tre forfremmelseskonsulenter beskikkes af Sundhedsministeren for tre år ad gangen. Farmakonomforeningen indstiller en af dem. De to andre konsulenter indstilles af Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening. Forfremmelseskonsulenterne udgør Forfremmelsesrådet.

  Forfremmelsesrådets opgave er at rådgive Lægemiddelstyrelsen om, hvorvidt ansøgerne til en ledig apoteksbevilling er egnet eller ej til at drive apotek. Forfremmelsesrådet kan ikke træffe beslutninger men er alene rådgivende. Lægemiddelstyrelsen varetager den videre sagsbehandling i forbindelse med udnævnelse af en apoteker.

  I starten af forløbet kontakter Farmakonomforeningens forfremmelseskonsulent apotekets tillidsrepræsentant for at få en dialog om, hvilke ønsker personalet har til en kommende apoteker.

  Når en ny apoteker overtager apoteket, er der tale om virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at de ansatte er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven

  Læs vejledningen: Apotekerskift på privat apotek 

 • Farmakonomforeningens forfremmelsespolitik

  Foreningens mål med forfremmelsesarbejdet er at medvirke til at finde de bedst egnede personer til at drive et apotek. Vi ønsker at medvirke til at skabe arbejdspladser på apotek med mulighed for en bred faglig og personlig udvikling for alle i et godt arbejdsmiljø.

  En forudsætning for dette er ledere med gode personlige og menneskelige evner. Det vil bidrage til en apotekssektor i faglig udvikling – i samarbejde med den øvrige sundhedssektor. Målet er en optimal rådgivning og service til forbrugerne.

  Hovedbestyrelsen har på den baggrund vedtaget en forfremmelsespolitik der fastlægger principperne for forfremmelseskonsulentens arbejde.

  Læs Farmakononforeningens:

  Forfremmelsespolitik


Emneord