Strategi

På en ekstraordinær kongres i 2019 vedtog Farmakonomforeningen en strategi for perioden 2019 – 2024.

På en ekstraordinær kongres den 4. april 2019 vedtog Farmakonomforeningen en strategi for perioden 2019 – 2024.

Farmakonomforeningen vil i perioden arbejde særligt med fire overordnede mål:

Farmakonomforeningens strategi

 • Bedre uddannelse til farmakonomer

  For en professionsfagforening som Farmakonomforeningen står medlemmernes uddannelse højt på dagsordenen. Farmakonomuddannelsen er ikke fulgt med udviklingen indenfor uddannelsessystemet og grunduddannelsen og efteruddannelsesmulighederne er ikke længere tidssvarende.

  Uddannelsen ruster ikke i tilstrækkelig grad de færdiguddannede farmakonomer til arbejdet som sundhedsprofessionelle i både det primære og sekundære sundhedsvæsen, hvor mange farmakonomer – modsat tidligere – også ansættes andre steder end på privat apotek og i stigende grad ansættes i kommuner, lægepraksis og sygehusapotek.

  Den nuværende uddannelse står også uden for det etablerede uddannelsessystem, hvilket er et stort problem i forhold til videreuddannelse, merit samt gensidigt kendskab og samarbejde med andre sundhedspersoner.

  Farmakonomforeningen arbejder derfor for en ny uddannelse med et bredere fagligt sigte, så farmakonomer kan løse flere opgaver og fortsat være en central del af det danske sundhedsvæsen.

 • Sikre gode og attraktive arbejdsforhold

  Det er til enhver tid en kerneopgave for Farmakonomforeningen, at kæmpe for gode arbejdsforhold for medlemmerne. I den kommende periode har Farmakonomforeningen valgt at sætte særligt fokus på to områder.

  Farmakonomerne på privat apotek melder om dårligt arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er arbejdsgiverens ansvar, men Farmakonomforeningen arbejder for, at arbejdsgiverne tager hånd om problemet.

  Farmakonomeleverne oplever ikke tilstrækkeligt fokus på læring og faglighed på arbejdspladserne, hvilket er utilfredsstillende. Derfor vil farmakonomforeningen i denne strategiperiode arbejde for, at det primære formål med elevernes praktikophold er praksisnær læring.

 • Skabe et bredere jobmarked for farmakonomer

  Der er stort set ingen arbejdsløshed blandt landets farmakonomer. Det viser med al tydelighed, at farmakonomer har en række eftertragtede kompetencer. Men i den brede offentlighed – og mange steder i sundhedsvæsenet – forbindes farmakonomer nærmest uadskilleligt med arbejdet på privat apotek.

  Det er en barriere for farmakonomers karrieremuligheder og for fagets potentiale i forhold til at sikre patientsikkerheden i det nære sundhedsvæsen. Derfor har Farmakonomforeningen et særligt fokus på at synliggøre farmakonomernes kompetencer uden for privat apotek – særligt over for kommuner og almen praksis – men også på at styrke apotekets rolle i det nære sundhedsvæsen.

 • Komme tættere på medlemmerne

  Farmakonomforeningen har en høj organisationsgrad og medlemmerne er meget tilfredse med deres medlemskab. Det er naturligvis vigtigt at fastholde det udgangspunkt og som et led i det arbejde, er det nødvendigt at gennemføre analyser, der giver viden om medlemmernes syn på farmakonomforeningen, og igangsætte aktiviteter, der bringer medlemmerne tættere på foreningen.

Magistral Prod 017

Emneord