Farmakonom i lægepraksis

Læs om jobbet som farmakonom i lægepraksis

COLOURBOX26122333

Jeg føler, at jeg gør en forskel med min faglighed i lægepraksis – fx ved at gennemgå patienters medicin eller yde medicinrådgivning om brug, nedtrapning og bivirkninger. Samtidig er jeg rigtig glad for de administrative opgaver og variationen i hverdagen mellem dem og behandleropgaverne –fra visitation via telefon om formiddagen til hjemmebesøg om eftermiddagen.

Arbejdsområder og opgaver 

Som farmakonom understøtter jeg - sammen med det andet praksispersonale - lægen i mange opgaver og funktioner, herunder specielt de medicinrelaterede opgaver.

Administrative opgaver:

 • Visitere patienter i klinikken og via telefonen, herunder aftaler jeg tid for undersøgelse og behandling
 • Receptfornyelser
 • Fejlregninger til sygesikringen
 • Løse tekniske problemer
 • Bestille varer
 • Gennemgå akut- og vagttasker til lægerne
 • Lave regnskab til revisoren
 • Håndtere opkald på akuttelefonen
 • Bestilling af medicin til brug i praksis og i lægetasken
 • Kontrol af akutberedskab.
 • Diverse kontroller til logbøger (udløb, temperatur mm.).

Behandleropgaver:

 • Gennemgå patientens medicin samt rådgive patienter om brug, nedtrapning og bivirkninger.
 • Holde styr på ordinationer i Det Fælles Medicinkort.
 • Tage infektionstal, blodprocent og andre blodprøver.
 • Foretage blodtryksmåling og fjerne suturer.
 • Pode samt undersøge urin, herunder vurdere behandlingsbehov.
 • Assistere på eller foretage hjemmebesøg.

Mine tætteste kollegaer og samarbejdspartnere  

 • De praktiserende læger i praksis
 • Sygeplejerske, lægesekretær og jordemoder i lægeklinikken

Kompetencer og interesser, som jeg bruger i jobbet  

 • Min viden: Mine faglige viden om medicinhåndtering, tilskudssystemet osv. er et vigtigt udgangspunkt i mit arbejde, hvor jeg er en ”faglig vidensbank”. Den videns er udgangspunktet for mine egne medicinrelaterede opgaver, men også, når jeg skal besvare spørgsmål om medicin fra resten af personalet.
 • Praksisarbejdet: Det er på mange måder en helt anden hverdag i lægepraksis end på apotek, hvor man er tættere på patienterne og det borgernære arbejde – fx er man fysisk meget tæt på patienterne og kan godt få til opgave at tage blodprøver, fjerne fodvorter m.v.. Samtidig arbejder man også tæt sammen med andre faggrupper som fx sygeplejersker og lægesekretærer.
 • Stor berøringsflade: Når man arbejder i almen praksis, får man virkelig talt med mange patienter i løbet af en dag. Man skal virkelig kunne lide at tale med mennesker – både i telefon og i skranken.
 • Åbenhed og rummelighed: Man skal kunne være åben og venlig overfor de mange forskellige personligheder, som jeg møder blandt patienterne. Nogle patienter kan også være kede af det og have det svært- det skal man også kunne rumme.
 • Tværfaglighed: Man skal have interesse for og kunne indgå i et tværfagligt team og bidrage til videndeling og samarbejde. Udgangspunktet for de ansatte i lægepraksis er ikke ligesom på apotek medicinfagligheden – det er hele det sundhedsfaglige felt.
 • Selvstændighed: Man skal kunne arbejde selvstændigt og være tryg i at tage beslutninger på egen hånd. Jeg elsker den selvstændighed, der er i jobbet, men det kan også nogle gange være udfordrende at skulle håndtere en patientsituation, som man er usikker i – og hvor man evt. bliver nødt til at vente på hjælp, fordi det andet personale er optaget.

Hvad har jeg taget af efteruddannelse/træning?

 • Kursus for ”Nyt praksispersonale”

Lignende stillinger

 • Lægesekretær-stillinger eller jobs i lægepraksis, hvor man kun er behandler

Emneord