Klinisk farmakonom på sygehus

Læs om jobbet som klinisk farmakonom på sygehus

Region

Jeg er vild med mit job, fordi to dage ikke er ens. Jeg elsker variationen i mine arbejdsopgaver, og de mange forskellige kompetencer, jeg bruger – fra min opdaterede viden om lægemidler til servicering af afdelingen. Administration og logistik som fx rekvirering af nye lægemidler fylder også en stor del af hverdagen. Jeg sætter også stor pris på det tværfaglige samarbejde med de andre sundhedsfaglige medarbejdere.

Arbejdsområder og opgaver 

Tilknyttet som klinisk farmakonom til 2-3 faste sengeafsnit/afdelinger

 • Medicinanamnese – hvor jeg doserer og administrerer medicinen, fx når nye patienter bliver indlagt eller udskrevet, hvor patienternes vanlige medicin gennemgås med udgangspunkt i FMK
 • Sikre ajourføring af FMK
 • Dispensere og blande antibiotika
 • Medicinservice; fx vedligeholdelse af medicinrum og bestilling af varer til medicinrummet
 • Afholde dialogmøder med fx sygeplejerskerne, hvor vi gennemgår patienternes medicin
 • Undervisning/oplæring af farmakonomelever, sosu-assistenter og -hjælpere samt andre sundhedsprofessionelle. Undervisningen kan være i fx nye præparater.
 • Vaccineblander og koordinering af opblanding
 • Udskrivelsessamtaler med patienterne

Andre opgaver:

 • En dag om ugen: Kontaktperson ift. medicinrelaterede spørgsmål for ambulancerne i hele regionen
 • En dag om ugen: Koordinator ift. beredskabsmedicin til akuthjælperne på øerne – fx rekvirering
 • Indkøb til produktion, kvalitetsafdeling og cytostatikaproduktion samt service i den forbindelse (fx svare på spørgsmål)

Mine tætteste kollegaer og samarbejdspartnere 

 • Mine farmakonomkollegaer på apoteket, herunder specifikt mit team med andre farmakonomer
 • Sygeplejerskerne og lægerne på de afdelinger, hvor jeg er tilknyttet. 
 • Farmaceuter, ufaglærte, teknikere, laboranter og andre akademikere

Kompetencer og interesser, som jeg bruger i jobbet 

 • Samarbejdsevner: Jeg elsker at have en bred kontaktflade – og man skal kunne samarbejde med alle mulige forskellige personligheder og fagligheder
 • Interesse for andres fagligheder: Det er vigtigt at lære alle kollegaernes faglighed at kende og være ydmyg overfor, hvad de kan, ligesom man skal være tryg i sin egen faglighed, og hvornår jeg som farmakonom skal spørge andre om hjælp.
 • Servicemindet: Man skal kunne lide at svare på spørgsmål, og ikke blive træt, hvis man skal svare på det samme spørgsmål mange gange.  Man skal kunne lide at hjælpe og servicere ens kollegaer.
 • Åbent mindset: På sengeafsnittene skal personalet lære ”farmakonomerne” at kende – så det handler om selv at kunne gribe opgaverne og også selv finde dem. Vi skal langt hen ad vejen vise, hvad vi som lægemiddelkyndige kan bidrage med. Vi skaber på mange måder selv vores eget job og opgaverne på afdelingerne. 
 • Kommunikation: I mødet med den syge patient er empati, forståelse og kommunikation nogle kompetencer, der kommer virkelig i spil.

Hvad har jeg taget af efteruddannelse/træning?

 • Lægemiddelindustriens efteruddannelse
 • Den motiverende samtale,
 • Kursus i førstehjælp og brand.

Lignende stillinger

 • Farmakonom i kommunen, fx på plejehjem eller akutplads – eller andre jobs hvor du arbejde med klinisk farmaci

Emneord