Københavns Kommune

Borgercenter Hjemmepleje i Københavns Kommune søger 4 farmakonomer til medicinhåndtering.

Borgercenter Hjemmepleje, Den sociale hjemmesygepleje, søger 4 fagligt dygtige og engagerede farmakonomer på fuld tid med lyst til at arbejde med medicinhåndtering tæt på borgeren, og som vil være med til at udvikle og kvalitetssikre medicinhåndteringen.

Dine opgaver

  • Målrettet fokus på komplekse borgere, der er i risiko for polyfarmaci og derved unødig indlæggelse
  • Cykle ud til borgerne og dispensere medicin samt medvirke til at følge op på borgerens medicinske behandlingsplan herunder opdatering i FMK
  • Screene og motivere borgere til at overgå til dosisdispensering
  • Tovholder og medansvarlig for at sikre en struktureret metode til at højne vores samlede centerkvalitet inden for ”Sikker medicinhåndtering”
  • Udvikle undervisningsprogram og undervise SSH, SSA og sygeplejersker bl.a. forhold til risikolægemidler og risikosituationer, ”Sikker medicinhåndtering” og vores gældende instrukser og vejledninger.

Som udgangspunkt vil du starte din dag med at cykle ud på borgerbesøg. Dit udgangspunkt er enten fra Center Nord på Lærkevej i byens Nordvest kvarter eller fra Center Syd på Enghavevej i byens Sydvest kvarter, og som også dækker en stor del af Amager. Og du skal være forberedt på at cykel godt 20 km om dagen.

Din arbejdsdag vil oftest være i tidsrummet 7-16, dog kan der være situationer, hvor du underviser vores aften- eller nattevagter, hvorfor din arbejdsdag derfor forskydes. Der er ingen weekendvagter.

Din profil

Stillingen indebærer et betydeligt selvstændigt ansvar, idet der er tale om en udekørende funktion, hvorfor du skal have personligt initiativ, gennemslagskraft, sikkerhed i opgaveløsningen og gode samarbejdsevner.

Derudover har du

  • gode faglige kompetencer og erfaring med kvalitetssikring af medicinhåndtering
  • gode formidlingsevner, mundtligt og skriftligt samt erfaring med rådgivning/undervisning af kolleger
  • god faglig dømmekraft og lyst til samarbejde med forskellige faggrupper
  • gode it-kompetencer og bl.a. behersker grundlæggende excel
  • god viden om polyfarmaci, måske kommer du fra hospital eller psykiatrien og har stor viden om misbrugs- eller kronikerbehandlinger (fx diabetes, KOL, hjerte/kar eller nyresygdomme).

Som person er du positiv med masser af gå-på-mod og arbejder selvstændigt, struktureret og løsningsorienteret. Du har et kritisk blik for at forbedre arbejdsgange og rutiner, og sætter en høj standard for dit arbejde, så der sker en opfølgning på opgaver og de følges til dørs.

Det er ikke et krav, men det er en fordel, hvis du kender til kommunal forvaltning, herunder visitation og bevilling af sundhedslovsydelser. Har du erfaring med omsorgssystemet Cura eller lignende omsorgssystem er det også en fordel.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter principperne om ny løn efter gældende overenskomst med Farmakonomforeningen og KL.  Der er tale om faste stillinger på 37 timer/uge, fordelt på hverdage med udgangspunkt i aftalen om selvtilrettelæggelse, og er til besættelse fra 1. maj 2020 eller efter nærmere aftale.

Arbejdssted: Hjemmeplejecenter Syd, Enghavevej 80D, 2450 København SV eller Hjemmeplejecenter Nord, Lærkevej 20, 2, 2200 København NV.

Ansøgningsfrist: 22. marts 2020. Samtaler afholdes 26. marts og 30. marts 2020. Du bedes skrive en kortfattet ansøgning, hvor du fortæller os, hvorfor vi netop skal vælge dig til stillingen, og hvad du helt særligt kan bidrage med til den sociale hjemmepleje. Vedhæft CV og eksamensbevis. Du søger via www.kk.dk/ledigestillinger

Vil du vide mere om stillingerne så kontakt enhedsleder Jan Munkholm, tlf.: 30697276, dagligt mellem 10-13 eller se den fulde stillingsannonce på www.kk.dk/ledigestillinger

Attester: Der indhentes børne- og straffeattest.

MEDLEMSFORDELE

Som medlem har du mange fordele og muligheder.

Læs mere om Farmakonomforeningens rabatordninger eller kontakt os på:

3312 0600