Løn i kommunerne

Find dit lønskema og få overblik over din løn, når du er ansat som farmakonom i en kommune.

Når du er ansat i en kommune, forhandles din løn ud fra de aftaler der er indgået mellem Farmakonomforeningen/Sundhedskartellet og KL.

Lønnen består af grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og evt. resultatløn. Det er som udgangspunkt din tillidsrepræsentant, der forhandler din løn. Men indtil videre er der ikke valgt nogle TR for farmakonomer i kommunerne. Derfor er det Farmakonomforeningen, der forhandler lønnen.

Grundlønnen fastsættes umiddelbart efter anciennitet til løntrin 4 eller 5 på den kommunale skala. Har du under 4 års erfaring som farmakonom bliver du indplaceret på løntrin 4 med et årligt tillæg pålydende kr. 3.100 (2006 niveau). Har du mere end 4 års erfaring indplaceres du på løntrin 5. Grundlønsindplaceringen kan dog aftales til et højere trin ved forhandling. Dette kan både ske ved ansættelsen og ved forhandling senere i ansættelsesforholdet.

Funktionsløn og kvalifikationsløn forhandles ligeledes ved ansættelsestidspunktet, og kan løbende forhandles ved de årlige lønforhandlinger. Der er ved de seneste overenskomster ikke afsat midler til lokal løndannelse, men ved tidligere indgåede aftaler er der sat midler i spil, hvorfor der også lokalt skal være mulighed for at finde midler til lokal løndannelse.

Lønskema for farmakonomer i kommunerne


Emneord