Udstationering for farmakonomelever

Er du farmakonomelev og har du overvejet at tage din udstationering i udlandet? Så kan du søge støtte hos Farmakonomforeningen til dine transportudgifter.

I løbet af din uddannelse skal du udstationeres i alt fire uger.

Ønsker du udstationering i udlandet, Færøerne eller Grønland, og har du fået godkendt dit formål af Farmakonomskolen, kan du søge støtte til dine transportudgifter hos Farmakonomforeningen. Der ydes ikke tilskud til lande, hvortil Udenrigsministeriet fraråder indrejse.

Kriterier for støtten

 • Der gives kun tilskud til transportudgifter – de billigst mulige
 • Farmakonomskolen skal forinden have lavet en faglig vurdering af din ansøgning og formålet for udstationeringen. Herunder en eventuel godkendelse af en dispensationsansøgning
 • Du skal have være medlem af Farmakonomforeningen og have været det i minimum seks måneder ved ansøgningstidspunktet
 • Der kan kun ansøges fremadrettet
 • Sådan søger du støtte til din udstationering

  Hent og udfyld ansøgningsskemaet

  • Hvis din udstationering kræver en dispensationsansøgning, skal den godkendes af skolen og vedlægges
  • Vedlæg en kopi af udstationeringsbilaget – det vil sige det faglige formål med udstationeringen
  • Dine samlede udgifter i forbindelse med udstationeringen og din apotekers eventuelle bidrag skal fremgå af ansøgningen
  • Udgifter til transporten skal dokumenteres med fx et skærmprint af en søgning på billetterne

  Ansøgningen skal sendes til

  Det udfyldte ansøgningsskema sendes sammen med skolens godkendelse af det faglige formål, eventuelt dispensationsansøgning, udstationeringsbilaget og en oversigt over dine samlede udgifter til Ann Moon Raagaard på mail: amr@farmakonom.dk

  Husk at sende bilagene

  Du får udbetalt beløbet, når bilagene (alle de originale kvitteringer for flybilletter med videre) kan fremvises til Farmakonomforeningens sekretariat. Send dine udgiftsbilag/kvitteringer og kontonummer til Lene Dyhr: ff@farmakonom.dk

  Skriv i emnefeltet på din mail: ”Ansøgning vedr. udstationering”.

  Ansøgninger tages op løbende. Du kan forvente svar på din mail indenfor en måned.

Dispensationsansøgning,

Hvis du vil udstationeres i udlandet skal du søge en dispensionsgodkendelse på Pharmakon. Dog ikke hvis du søger udstationering på Færøerne. Når sender din ansøgning til skolen skal den indeholde:

 • Vedlæg en kopi af udstationeringsbilaget (det faglige formål for udstationeringen)
 • Dine samlede udgifter i forbindelse med udstationeringen og din apotekers eventuelle bidrag skal fremgå af ansøgningen
 • Udgifter til transporten skal dokumenteres med fx et skærmprint af en søgning på billetterne

Det udfyldte ansøgningsskema sendes sammen med skolens godkendelse af det faglige formål, eventuelt dispensationsansøgning, udstationeringsbilaget og en oversigt over dine samlede udgifter til Ann Moon Raagaard på mail: amr@farmakonom.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen till at kontakte:

Ann Moon Raagaard
Ann Moon Raagaard

Formandssekretær, farmakonom

Dir.tlf: 2336 1683

amr@farmakonom.dk


Emneord