Emblem

Farmakonomernes emblem signalerer faglig stolthed og er med til at gøre farmakonomerne synlige som faggruppe.

Billede 28 06 2019 13.25.45

Emblemet sender et signal om, at farmakonomer er kompetente til at rådgive og vejlede patienter og kunder.

Det er et symbol på, at farmakonomer tager ansvar for patientsikkerheden og at faggruppen er en troværdig partner i sundhedsvæsnet.

Bestil emblem

Emblemet kan bæres af passive og aktive farmakonomer, som er medlemmer af Farmakonomforeningen, men ikke af elever.

3. års elever kan bestille emblemet, og kan få det tilsendt, så de får det i tid til at kunne bære det, når de dimitterer. 

Emblemet koster kr. 410,-. Beløbet betales i forbindelse med bestillingen.

Emblemerne er nummererede.

Vi sender emblemet til dig, når vi har modtaget betalingen.


Emneord