Vilkår for medlemskab

Se hvad det koster det at være medlem af Farmakonomforeningen og hvad du gør, hvis du skifter job eller vil melde dig ud.

Kontingent pr. måned (pr. 1. januar 2022). Kontingentet opkræves kvartalsvis.

Ansatte på privatapotek, offentligt ansatte og ansatte i industrien:

460,00 kr.

Ledige medlemmer:

304,00 kr.

Medlemmer, som er på orlov uden løn:

184,00 kr.

Passive medlemmer:
95,00 kr.

 • Ny adresse eller job

  Husk at ændre dine oplysninger hos Farmakonomforeningen, hvis du flytter, får et nyt job eller hvis du for en tid står uden ansættelse. Ændringer i din jobsituation kan have betydning for dit kontingent.

  Du melder adresseændring og ændring af ansættelsessituation til Farmakonomforeningen via:

  Min Side

  Du har selv ansvar for at gøre Farmakonomforeningen opmærksom på ændringer i dit ansættelsesforhold, som kan have betydning for størrelsen på dit kontingent. Du har derfor ikke mulighed for at få tilbagebetalt for meget indbetalt kontingent, hvis du glemmer at oplyse om ændringer i din ansættelse.

  Har du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte Jane Støvring:

  Tlf: 4214 4814
  Mail: js@farmakonom.dk.

 • Udmeldelse

  Hvis du vil melde dig ud af Farmakonomforeningen skal det ske skriftligt. Udmeldelsen gælder ifølge vedtægterne med et varsel på 4 uger til udgangen af en måned.


Emneord