Der skal passes ekstra på gravide farmakonomer – og fra 28. uge skal de arbejde hjemme

Der skal passes særligt på de gravide. Gravide skal ud fra et forsigtighedsprincip derfor opfattes som i den særlige risikogruppe. Og fra uge 28 skal de arbejde hjemmefra - eller sygemeldes, hvis de ikke kan arbejde hjemmefra.

Gravid Mave

Det er en kaotisk tid, hvor vi hele tiden tilpasser den måde, vi håndterer corona-virussen og dens konsekvenser på. Både lokalt og fra myndighederns side. Ud fra et forsigtighedsprincip har Sundhedsstyrelsen nu meldt ud at der skal tages særligt hensyn til gravide medarbejdere.

Arbejdsgivere skal tage en snak med gravide medarbejdere
Det er derfor vigtigt, at den enkelte arbejdsgivere taler med gravide medarbejdere om den arbejdsmæssige situation. På den baggrund kan der foretages en konkret individuel vurdering af, om den gravide kan varetage sine vanlige funktioner og/eller opgaver.

Indtil graviditetsuge 28
Gravide inden 28. graviditetsuge skal under hele graviditeten håndteres på lige fod med andre risikogrupper, og altså sidestilles med dem i forhold til arbejde. En gravid medarbejder skal omplaceres til en anden opgave hvis der er risiko for, at den gravide medarbejder i den almindelige udførelse af sit arbejde kommer i kontakt med patienter, borgere eller kunder, der er mistænkt smittet med COVID-19 eller bekræftet smittet med COVID-19. I den nye opgave skal der ikke være kontakt med patienter, borgere eller kunder, der er mistænkt for smitte eller bekræftet smittet med COVID-19. Omplacering skal ske, uanset hvor langt medarbejderen er i sin graviditet. 

Fra graviditetsuge 28
Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide fra graviditetsuge 28 have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet. Det betyder, at en gravid medarbejder ikke skal arbejde fra sin sædvanlige arbejdsplads. Hvis det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, skal den gravide medarbejder sygemeldes.

Særligt for elever, der er gravide
Der gælder de samme retningslinjer for elever i forhold til, at de indtil den 28. graviditetsuge, skal varetage opgaver, hvor de ikke har direkte kontakt med patienter, borgere eller kunder, der er mistænkt for smitte med COVID-19, og at de efter 28. uge ikke skal møde på arbejde på apoteket eller sygehusapoteket. Der er dog det særlige forhold, at man som elev er i gang med en uddannelse, der kræver, at man gennemfører praktikophold af en bestemt varighed. Farmakonomskolen vil orientere de berørte om dette. Du kan også finde en FAQ på Farmakonomskolens elevside.

Hvis du er i tvivl om noget i den forbindelse, kan du kontakte Farmakonomskolen.

 

 

 


Emneord

MEDLEMSFORDELE

Som medlem har du mange fordele og muligheder.

Læs mere om Farmakonomforeningens rabatordninger eller kontakt os på:

3312 0600