Læseferie, eksamen og dimission for farmakonomelever

Det er højsæson for eksamenslæsning og terperi. Her er, hvad du skal vide om farmakonomelevernes læseferie, eksamensdage, dimission – og om hvordan nyuddannede kan markere deres flotte nye farmakonomtitel.

Ung Studerende Kvinde

Læseferie for farmakonomelever

Farmakonomelever har en særlig ret til at få placeret ferie forud for eksamen. Det giver dem mulighed for at få den nødvendige tid til at læse op inden eksamen.

Det fremgår af overenskomstens §11, stk 9, at ”farmakonomelever har ret til at tilrettelægge hovedferien, så der i perioden fra 5 uger før eksamen kan lægges mindst 2 ugers sammenhængende ferie som læseferie. Placeringen aftales med apotekeren. Farmakonomelever har ret til at placere ferie op til eksamenstidspunkterne.”

Tredjeårseleverne får en uges læseferie, som apoteket betaler. Denne uge skal ligge i nær tilknytning til eksamen. Det fremgår ligeledes af §11, stk 9.


Eksamensdagen er en del af uddannelsen


Sekretariatet får ofte spørgsmål vedrørende selve eksamensdagen. Dagen er en del af uddannelsen og hvis den falder på farmakonomelevens fridag, skal der foretages en skemaændring, så dagen fremgår af skemaet, og farmakonomeleven kan holde fri en anden dag.


Dimissionen er en fest

Efter eksamen følger dimissionen, hvilke for de fleste heldigvis er en festdag. Der er desværre hvert år farmakonomelever, som ikke får lov at deltage til Farmakonomskolens dimissionsarrangement uden selv at skulle betale for fraværet fra apoteket. Selvom arrangementet i år er anderledes på grund af COVID 19, betragter Farmakonomforeningen fortsat dimissionen som en vigtig afslutning på farmakonomelevernes uddannelse. Derfor opfordrer vi til, at man fejrer dette sammen med den dimitterende elev og giver fri til deltagelse i Farmakonomskolens arrangement.


Emblem


Der er mange farmakonomelever, der får Farmakonomforeningens emblem i eksamensgave fra uddannelsesapoteket. Emblemet understreger den nyuddannedes faglige tilhørsforhold. Hvis I på jeres apotek beslutter, at farmakonomeleven skal have emblemet i gave, så opfordrer vi til, at I bestiller det snarest.


Bestil emblemet her


Emneord

MEDLEMSFORDELE

Som medlem har du mange fordele og muligheder.

Læs mere om Farmakonomforeningens rabatordninger eller kontakt os på:

3312 0600