Går du og drømmer om at blive formand for landets dygtige farmakonomer?

Onsdag 4. november 2020 er ikke kun dagen efter USA’s præsidentvalg. Det er også dagen, hvor det senest bliver afgjort, hvem der bliver formand for Farmakonomforeningen. Nuværende formand, Christina Durinck, har valgt ikke at genopstille til posten.

Regler for opstilling

Følgende betingelser skal være opfyldt for at blive formandskandidat:

 • Du skal være aktivt medlem af Farmakonomforeningen (og færdiguddannet)

 • Du skal have mindst 50 stillere, som selv er ”valgbare” – altså aktive medlemmer af foreningen (du kan læse definitionen på aktive medlemmer i foreningens vedtægter, side 3)

 • Du skal meddele dit kandidatur og aflevere din stillerliste (med de minimum 50 underskrifter) til Farmakonomforeningen senest onsdag 23. september 2020 kl. 12.00. Du kan bruge denne skabelon eller bruge den egen. Listen skal indeholde navn, adresse og telefonnummer på dine stillere.

Download stillerliste

Kampvalg og urafstemning

Hvis der kommer mere end én kandidat til posten, vil der i løbet af september og oktober finde en urafstemning sted. Ifølge foreningens vedtægter skal urafstemningen være afsluttet senest to uger før kongressen, som afholdes 19. november 2020. Fristen for en eventuel 2. afstemningsrunde vil være onsdag 4. november.

Hænder Og Laptop

Vigtige datoer i forbindelse med formandsvalget

Efteråret byder på en række af skæringsdatoer:

 • Onsdag den 23. september kl. 12.00 er fristen for at aflevere en stillerliste til Farmakonomforeningens sekretariat. Indsendes elektronisk til ff@farmakonom.dk
 • Torsdag den 24. september kl. 10-12: Der tages fotos af formandskandidaterne i foreningen på Ramsingsvej 30 i Valby - både samlet og hver for sig. Til brug blandt andet i Farmakonomen, på hjemmesiden og på Facebook.

 • Hvis der er mere end en kandidat, der stiller op til valget, vil et eksternt konsulentfirma i slutningen af september bistå alle interesserede kandidater med at udarbejde en skriftlig præsentation og en video, hvor kandidaten præsenterer sig selv og sine visioner for formandsposten. Videoerne vil blive offentliggjort på hjemmesiden og på foreningens sociale medier.

 • Onsdag den 30. september udsendes elektroniske stemmesedler til alle foreningens aktive medlemmer, som er dem, der har stemmeret. Der udsendes fysisk brev til de medlemmer, som Farmakonomforeningen ikke har mailadresser på. For at modtage en digital stemmeseddel er det vigtigt, at foreningen har medlemmernes nuværende mailadresser.

 • Tirsdag 6. og torsdag 22. oktober: Der afholdes debatter med kandidaterne, som vil foregå virtuelt. Kandidaterne vil få lejlighed til at præsentere sig selv, ligesom der vil kunne stilles spørgsmål fra medlemmerne til kandidaterne. Der kommer mere information om de to debatter sidst i september.

 • Mandag den 26. oktober: En eventuel første urafstemning slutter. Hvis ingen kandidat har fået mere end 50 procent af stemmerne, skal der ifølge vedtægterne gennemføres en 2. afstemning mellem de to kandidater med flest stemmer.

 • Onsdag den 28. oktober: Udsendelse af elektroniske stemmesedler til en eventuel 2. afstemningsrunde. For at kunne stemme som medlem er det vigtigt, at Farmakonomforeningen har medlemmets nuværende mailadresse.

 • Onsdag den 4. november: Deadline for en eventuel 2. afstemningsrunde.

 • Torsdag den 19. november: Kongres for Farmakonomforeningens medlemmer, hvor den nye formand tiltræder.

 

Farmakonomforeningens sekretariat vil lave stikprøvekontrol blandt de medlemmer, der står som stillere på de respektive kandidaters stillerlister.

Formanden vælges ved urafstemning hvert fjerde år. Hovedbestyrelsen vælger næstformanden, der skal være medlem af bestyrelsen.

Kontakt til den nuværende formand
Den nuværende formand vil under hele perioden frem til formandsvalget forholde sig neutral i forhold til potentielle og siden opstillede kandidater. Potentielle formandskandidater er dog meget velkomne til at bede om et møde med siddende formand Christina Durinck for at høre mere om den funktion og de konkrete arbejdsopgaver, som er knyttet til formandsposten. Til et sådant møde vil Farmakonomforeningens direktør eller chefen for Politik & Kommunikation også deltage for at sikre, at alle kandidater stilles ens.

Har man som potentiel kandidat interesse i et møde med formanden, kan det arrangeres ved at kontakte en af følgende medarbejdere fra Farmakonomforeningens sekretariat: Formandskonsulent Mette Lisbeth Johansen på mail: mlj@farmakonom.dk eller formandssekretær Ann Moon Raagaard på mail: amr@farmakonom.dk.

I forhold til generel information om foreningen og dens arbejde henvises til hjemmesiden www.farmakonom.dk og fagbladet Farmakonomen.


Denne side vil løbende blive opdateret med relevant information frem mod, at formandsvalget er afholdt.

Foreningens opbygning

Farmakonomforeningen er en lille og fleksibel organisation. Du kan læse mere om organisationen her.

Om organisationen


Emneord