Repræsentantskabsmødet i Farmakonomforeningen

Repræsentantskabsmødet i Farmakonomforeningen finder sted alle år, hvor der ikke er kongres.

På mødet tages der stilling til de politiske indsatsområder og økonomiske forhold. Repræsentantskabet består af samme personkreds som kongressen - nemlig formandsskabet, sektions- og regionsbestyrelser samt en repræsentant fra Kreds Færøerne.

 • Dagsorden

  Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Godkendelse af forretningsorden

  3. Beretning om Farmakonomforeningens virksomhed

  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

  5. Forslag til politiske indsatsområder for det kommende år

  6. Fastlæggelse af rammebudget og fastsættelse af kontingent for det kommende år

  7. Eventuelt

  Repræsentantskabsmødet skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Repræsentantskabsmøde 2019 (64)
Det seneste repræsentantskabsmøde blev afholdt torsdag den 11. november 2021.

Emneord