Nu kan du blive kredsformand, medlem af en kredsbestyrelse eller få en plads i hovedbestyrelsen

Vi har brug for dig! Når sommeren går på hæld, er det nemlig valgtid i Farmakonomforeningen. Her kan du stille op som kredsformand eller til en "fri plads" i Hovedbestyrelsen - og på efterårets generalforsamlingerne i foreningens nye kredse, er der også valg til kredsbestyrelserne.

Asset 3

Vil du med på holdet og få indflydelse, viden og indsigt i fag og fagpolitik? Så kan du nu stille op som kredsformand - eller til en fri plads i hovedbestyrelsen. Du kan også blive bestyrelsesmedlem i en kreds på en af efterårets generalforsamlinger. 

Du behøver ikke at have erfaring med bestyrelsesarbejde for at stille op til et af valgene -  men du skal have interessen og engagementet, der skal til for at gøre en forskel for farmakonomerne. Som nyvalgt politiker i Farmakonomforeningen tilbydes du i øvrigt et introduktionsforløb til bestyrelsesarbejdet, så du bliver klædt godt på.

Kredsformandsvalg

Kredsformandsvalget foregår ved urafstemning blandt medlemmerne, som er knyttet til kredsen. Der er kun urafstemning, hvis der er mere en kandidat, som stiller op til en kredsformandspost i en specifik kreds. Man er derfor automatisk valgt, hvis man er den eneste kandidat til posten i en kreds.

Der er fem kredsformænd - en for hver kreds: Kreds Syddanmark, Kreds Midtjylland, Kreds Nordjylland, Kreds Sjælland og Kreds Hovedstaden. Som kredsformand har du en nøglerolle i foreningen - du leder kredsbestyrelsen og har en central funktion i foreningens lokale struktur, ligesom du også sidder i foreningens hovedbestyrelse, hvor du repræsenterer alle farmakonomer i din kreds. Som kredsformand vælges du for en 4-årig periode, dvs. at hvis du vælges i år, sidder du på posten frem til valget i 2027.

Kredsbestyrelsesvalg

Kredsbestyrelsesmedlemmerne og suppleanten vælges på generalforsamlingerne i den respektive kreds. Du hører til den kreds, som din arbejdsplads geografisk er beliggende i. Kredsbestyrelsen består af en kredsformand og 7 bestyrelsesmedlemmer. Der skal derfor vælges 7 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. Derudover vælger man én suppleant. 

Ved valget til kredsbestyrelsen reserveres 3 ”forlommer”. En forlomme er en reserveret plads til en farmakonom fra en specifik sektor/branche.

Der reserveres en forlomme til;
- 1 plads til privat apotek
- 1 plads til en offentligt ansat
- 1 plads til en privat ansat udenfor apotek.

Forlommerne i kredsbestyrelserne giver mulighed for at sikre en jævn præsentation af farmakonomer fra de tre ansættesesområder: apotek, de offentligt ansatte og privatansatte
udenfor apotek i kredsen. Som kredsbestyrelsesmedlem er du valgt for en 2-årig periode, så du sidder på posten frem til valget i 2025. Hvis du skifter job i perioden, mister du ikke din plads i bestyrelsen, men kan sidde perioden ud. 

Der kommer mere info om generalforsamlingerne snarest - herunder link til tilmelding. 

Valg til de to frie pladser i Hovedbestyrelsen

Som noget nyt skal der i efteråret være valg til to ”frie pladser” i hovedbestyrelsen. En fri plads er netop en fri plads, som giver alle farmakonomer mulighed for at stille op til hovedbestyrelsen. De frie pladser vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer. Hvis der ikke er mere end to kandidater opstillet, er kandidaterne dog automatisk valgt.

Der er ikke mange begrænsninger, og det er kun lysten til at stille op og antallet af stemmer ved valget, der afgør, hvem der vælges ind. Hvis du vælges til en fri plads i Hovedbestyrelsen, er du valgt for en 2-årig periode frem til valget i 2025. Når du vælges til en fri plads i Hovedbestyrelsen, deltager du selvfølgelig i bestyrelsen på lige vilkår med de fem kredsformænd.

Tidsplan for valgene i 2023

Efteråret byder på en række af skæringsdatoer:

Kredsformandsvalg

 • 15. august: Frist for at melde kandidatur til kredsformandsposten 
 • 18. august kl. 12 - 30. august kl. 12: Urafstemning om kredsformandsposterne (OBS: Der holdes kun afstemning om de kredsformandsposter, hvor der er mere end én kandidat opstillet)

Valg til kredsbestyrelserne

 • 4. september: Generalforsamling i Kreds Nordjylland
 • 6. september: Generalforsamling i Kreds Syddanmark
 • 7. september: Generalforsamling i Kreds Midtjylland
 • 18. september: Generalforsamling i Kreds Hovedstaden
 • 21. september: Generalforsamling i Kreds Sjælland

Generalforsamlingen byder på god mad, oplæg og ikke mindst på muligheden for at sparre og netværke med andre farmakonomer i kredsen. Vi håber at se dig til generalforsamlingen - også selvom du ikke stiller op. Der venter nemlig en god aften - og så kan du også gøre din indflydelse gældende, når du skal stemme på kandidaterne til din kredsbestyrelse. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Valg til Frie pladser

 • 25. september: Frist for at melde sit kandidatur til en fri plads
 • 28. september kl. 12 - 11. oktober kl. 12: Urafstemning om de frie pladser (OBS: Der holdes kun afstemning om de to frie pladser, hvis der er mere end to kandidater opstillet)

Der vil komme mere information om generalforsamlingerne og valg snarest (herunder fx proces ift. at melde sit kandidatur til de forskellige poster)

Kriterier for opstilling

Opstilling til en fri plads i hovedbestyrelsen:

 • Du skal være aktivt medlem af Farmakonomforeningen, og du skal være færdiguddannet.

Opstilling til kredsformand og til kredsbestyrelsen:

 • Du skal være aktivt medlem af Farmakonomforeingen, og du skal være færdiguddannet.
 • Du kan kun stille op i den kreds, som du tilhører. Du hører til den kreds, hvori din arbejdsplads geografisk er beliggende. Kredsene er geografisk opdelt efter myndighedernes regionale opdeling.

Valg - fra A-Z

 • Hvad laver en kredsformand?

  Som kredsformand har du en nøglerolle i Farmakonomforeningen. Du leder en kredsbestyrelse, som er fundamentet i det lokale farmakonomfællesskab, og som kredsformand planlægger og leder du møderne i din kredsbestyrelse. I bestyrelsen aftaler I selv antal møder og tidspunktet for møderne, men typisk holder man cirka 4 møder om året. 

  Derudover er kredsformændene en del af foreningens hovedbestyrelse, som leder foreningen mellem kongresserne.

  Når du er kredsformand  er du også delegeret på foreningens kongres. Kongressen er den øverste myndighed i Farmakonomforeningen, og det er kongressen som fx beslutter de principielle linjer for Farmakonomforeningens virksomhed - fx foreningens strategi. Kongressen mødes hvert år en dag i november måned. 

  Som kredsformand modtager du et honorar fra foreningen. Når møder i hovedbestyrelsesregi ligger i din arbejdstid, modtager din arbejdsgiver refusion for den tabte arbejdstid. 

 • Hvad laver et kredsbestyrelsesmedlem?

  Som en del af kredsbestyrelsen er du en del af fundamentet for det lokale fællesskab for farmakonomer i kredsen. Det er nemlig kredsbestyrelsen som arrangerer og afholder sociale og faglige arrangementer for kredsmedlemmerne, som er med til at styrke fællesskabet og som sikrer, at farmakonomer kan mødes og sparre og tale med hinanden.

  Samtidig repræsenterer I også kredsmedlemmerne i organisationen og er med til at sikre, at udfordringer eller emner, som fylder hos medlemmer, bæres videre og fx drøftes i hovedbestyrelsen. I drøfter også politiske emner, som hovedbestyrelsen gerne vil have input til.

  Som kredsbestyrelsesmedlem er du også delegeret og er en del af foreningens øverste myndighed; Kongressen. Kongressen afholdes hvert år en dag i november måned.

  I bestemmer selv i kredsbestyrelsen, hvornår I vil holde møder - men typisk er der cirka 4 møder årligt. Når møder eller aktiviteter - fx når du skal til kongres -  ligger i din arbejdstid, modtager din arbejdsgiver refusion for den tabte arbejdstid, hvis du skulle have været på arbejde.

   

 • Hvad laver hovedbestyrelsen, og hvem sidder I den?

  Mellem kongresserne er hovedbestyrelsen foreningens øverste beslutningsenhed.

  Hovedbestyrelsen består af:
  - 1 formand (på valg hvert 4. år)
  - 5 kredsformænd (på valg hvert 4. år)
  - 2 frie pladser (på valg hvert 2. år)
  - 1 formand for elevbestyrelsen (på valg hvert år)

  Der planlægges cirka 6-7 møder og 1-2 to-dages seminarer årligt i hovedbestyrelsen. Op til og under overenskomstforhandlinger er mødeaktiviteten dog mere hyppig.

  Som medlem af hovedbestyrelsen er du med til at tage vigtige beslutninger om bl.a. politiske prioriteringer og er med til at beslutte, hvilken retning og hvilke initiativer, som skal sikre, at foreningen når I mål med den strategi, som Kongressen har vedtaget. Du er også helt med inde i maskinrummet under overenskomstforhandlinger og i de problematikker, der opstår i foreningens drift og hverdag.

   

 • Hvad er en fri plads i Hovedbestyrelsen?

  En fri plads er netop en fri plads, som giver alle farmakonomer mulighed for at stille op til hovedbestyrelsen. Det betyder, at du ikke behøver at være repræsenteret i en kredsbestyrelse eller andet for at stille op.

  Som hovedbestyrelsesmedlem modtager du et honorar fra foreningen. Når møder i hovedbestyrelsesregi ligger i din arbejdstid, modtager din arbejdsgiver refusion for den tabte arbejdstid. 

Har du spørgsmål til valgene?

Bjørn Klinke
Bjørn Klinke

Afdelingschef for politik og kommunikation

Dir.tlf: 2677 2640

bjk@farmakonom.dk

Mette Lisbeth Johansen
Mette Lisbeth Johansen

Chefkonsulent

Dir.tlf: 2393 4388

mlj@farmakonom.dk


Emneord