Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet reguleres af arbejdsmiljøloven.

Arbejdsmiljølovgivningen beskriver det således, at arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.  Før i tiden handlede det mest om ”røg, støj og møg”, men efterhånden er arbejdsmiljøindsatsen gjort bredere til også at handle om psykosociale forhold, stress, mobning, sundhedsfremme o.lign.  

Folketinget har vedtaget en arbejdsmiljøstrategi frem til 2020.  Her identificerer man arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø og muskel- skelet belastninger som de tre vigtigste udfordringer.

Arbejdsmiljøloven er en rammelov, og den konkrete indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø foregår i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), som alle arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal etablere.

Rammerne for AMO blev gjort mere fleksible i 2010. Et vigtigt omdrejningspunkt for AMO er arbejdspladsvurderinger (APV). Arbejdsgiveren har i sidste ende ansvaret for, at lovgivningen overholdes, men de ansatte skal vælge en (eller flere) arbejdsmiljørepræsentant(er), som sammen med ledelsen indgår i AMO.

Andre aktører på arbejdsmiljøområdet er: Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljørådet, Branche arbejdsmiljøråd (BAR), Videnscenter for Arbejdsmiljø og autoriserede arbejdsmiljørådgivere (f.eks. CRECEA)