Arbejdsmiljø

Når du som lønmodtager går på arbejde, skal det kunne udføres "sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”.

Sådan står der Arbejdsmiljøloven. Det gælder selvfølgelig ”røg, støj og møg”, men arbejdsmiljøindsatsen handler for eksempel også om psykosociale forhold, sundhedsfremme, trivsel, stress og mobning.

Arbejdsmiljøloven er en rammelov, og den konkrete indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø foregår i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), som alle arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal etablere.

Et vigtigt omdrejningspunkt for AMO er arbejdspladsvurderinger (APV). Arbejdsgiveren har i sidste ende ansvaret for, at lovgivningen overholdes, men de ansatte skal vælge en (eller flere) arbejdsmiljørepræsentant(er), som sammen med ledelsen indgår i AMO.

Andre aktører på arbejdsmiljøområdet er: Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljørådet, Branche arbejdsmiljøråd (BAR), Videnscenter for Arbejdsmiljø og autoriserede arbejdsmiljørådgivere (f.eks. CRECEA).

Find mere viden om arbejdsmiljø

Hvis du vil vide mere om arbejdsmiljø eller have gode råd, anbefaler vi disse hjemmesider:

Arbejdstilsynet 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljørådet 
Branchefællesskab for Arbejdsmiljø


Emneord

AMiR

Få hjælp lokalt, hvis der er udfordringer med arbejdsmiljøet

Tag fat i arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR) på din arbejdsplads, hvis du oplever problemer med arbejdsmiljøet.