Socialt kapitel

Rammeaftalen om Det Sociale Kapitel sætter rammerne for hvordan man på arbejdspladsen sikrer medarbejder inddragelse i forbindelse med beskæftigelse af ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Dette gælder både det overordnede niveau såvel som på arbejdspladsniveau.

Det Sociale kapitel er gældende på det regionale såvel som det kommunale arbejdsmarked og har til formål at fremme den forebyggende indsats i forhold til fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Dertil kommer at Det Sociale Kapitel også skal sætte rammerne for medarbejdere der allerede har en nedsat arbejdsevne og som ønsker en fortsat tilknytning til arbejdspladsen. Rammeaftalen beskriver således både tilknytning til arbejdspladsen i forhold til fleksjob, job med løntilskud og virksomhedspraktik på de regionale og kommunale arbejdspladser.

Da Rammeaftalen kræver en individuel vurdering og vejledning i forhold til den konkrete situation du måtte befinde dig i, anbefaler Farmakonomforeningen, at du kontakter sekretariatet på tlf. 3312 0600 eller mail ff@farmakonom.dk og får rådgivning i forhold til din konkrete sag af foreningens konsulenter.