Job på særlige vilkår

Hvis du som følge af sygdom eller ulykke har en nedsat arbejdsevne, er der forskellige muligheder for at bevare tilknytningen til din arbejdsplads.

Mulighederne afhænger af hvilken overenskomst, din arbejdsplads er dækket af.

Udover overenskomsternes kapitler om ansættelse på særlige vilkår, giver lovgivningen i visse tilfælde også mulighed for ansættelse i fleksjob. Dette kan du læse mere om længere nede på siden.

Hvis du selv er i en situation, hvor du af helbredsmæssige årsager har svært ved at være på arbejdsmarkedet, anbefaler Farmakonomforeningen altid en individuel vurdering og vejledning. Kontakt konsulenterne i sekretariatet og få rådgivning.

 • Fleksjob

  Lovgivningen på beskæftigelsesområdet giver mulighed for ansættelse i fleksjob, hvis din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat inden for hele arbejdsmarkedet. Det betyder i de fleste tilfælde, at din helbredsmæssige situation skal være fuldt afklaret. Der må herunder ikke umiddelbart være uprøvede behandlingsmuligheder, som kan tænkes at forbedre din funktions- og arbejdsevne. Desuden skal din arbejdsevne som udgangspunkt være afprøvet inden for det brede arbejdsmarked, da det skal vurderes inden for hvilket arbejdsområde, din arbejdsevne er mest optimal.

  Lovgivningen giver desuden i visse tilfælde mulighed for ansættelse i fastholdelsesfleksjob, som er en fleksjobbevilling til din nuværende arbejdsplads. Kravene om en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne er de samme. Ved et fastholdelsesfleksjob skal arbejdspladsen dog kunne dokumentere, at de i løbet af de seneste 12 måneder har forsøgt at fastholde dig på arbejdspladsen for eksempel ved brug overenskomstens ”sociale kapitel”. Det er derfor vigtigt, at I sammen på arbejdspladsen allerede fra start går i gang med at dokumentere eventuelle tiltag, der foretages for at tilpasse arbejdet.

  Både afgørelsen om fleksjob og fastholdelsesfleksjob træffes af kommunens rehabiliteringsteam.

  Kontakt sekretariatet i Farmakonomforeningen for at få individuel vejledning om mulighederne for et fleksjob.

 • Protokollat om Job på særlige vilkår

  Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening har også udarbejdet et protokollat om Job på Særlige Vilkår. Det gælder derfor kun for farmakonomer ansat på privat apotek.
  Protokollatet giver de overordnede forslag til, hvilke aftaler der kan indgås med henblik på at bevare tilknytningen til arbejdspladsen.

  Protokollatet er optrykt som bilag 3 til overenskomsten, og er, som Det Sociale Kapitel på det offentlige område, en integreret del af overenskomsten.

  Fokus for protokollatet er social ansvarlighed på arbejdspladsen. Protokollatet omhandler både forebyggelse af sygdom og nedslidning hos medarbejderne, samt fastholdelse af farmakonomer med en nedsat arbejdsevne.

 • Socialt kapitel

  Det Sociale kapitel gælder på det regionale og kommunale arbejdsmarked. Det har til formål at fremme den forebyggende indsats i forhold til fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

  Det Sociale Kapitel sætter en ramme omkring medarbejdere, der har nedsat arbejdsevne og som ønsker en fortsat tilknytning til arbejdspladsen. Rammeaftalen beskriver således både tilknytning til arbejdspladsen i forhold til fleksjob, job med løntilskud og virksomhedspraktik på de regionale og kommunale arbejdspladser.

  Det Sociale Kapitel sætter desuden rammen for, hvordan man på arbejdspladsen sikrer medarbejderinddragelse, når der ansættes ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Både på det overordnede niveau og på arbejdspladsniveau.

  Læs mere om socialt kapitel

 • § 56-aftale

  Hvis du lider af en langvarig eller kronisk sygdom, som medfører en forøget risiko for sygefravær fra dit arbejde på mindst 10 dage om året, kan der være mulighed for at etablere en § 56-aftale. Aftalen indgås mellem dig, din læge og jobcentret, og betyder, at din arbejdsgiver allerede kan få refusion fra din første sygefraværsdag, hvis sygefraværet skyldes den lidelse, som aftalen er indgået på baggrund af. Derved nedsættes din arbejdsgivers udgifter i forbindelse med sygefraværet. Aftalen kan også indgås ved behov for ambulant behandling eller påkrævet genoptræning. 

  Kontakt sekretariatet i Farmakonomforeningen for at få individuel vejledning om aftalens indhold og mulighederne for dig.

   


Emneord