Vejledning om Kontrakter

Når du bliver ansat som leder, er der mange forhold, der spiller ind i din ansættelse.

Hvis du går fra at være basismedarbejder til at være leder, kan der være vilkår, du hidtil har haft, som ikke længere gælder for dig. Derfor er det vigtigt, at du ved ansættelsen er opmærksom på de vilkår, der bliver oplistet i din kontrakt, og hvilken overenskomst der eventuelt er gældende for det område, du bliver ansat på

Hvis du bliver ansat i en stilling, der ikke er dækket af overenskomst, er du kun omfattet af din ansættelseskontrakt, personalehåndbogen, interne aftaler, samt lovgivningen i øvrigt.

Nedenfor er der oplistet en række vilkår, der er vigtige at være opmærksom på, når du bliver ansat og skal underskrive en kontrakt. Er du ikke dækket af en overenskomst, kan Farmakonomforeningen hjælpe dig med råd og vejledning, når du går ind i forhandling med din nye arbejdsgiver. Vi anbefaler, at du altid henvender dig til Farmakonomforeningen med henblik på at få gennemgået din kontrakt, inden du skriver under. 

Inden du bliver ansat, er det vigtigt, at du får dig forhandlet dig frem til en god ansættelseskontrakt, som tager højde for gode pensionsforhold, barsels-og familiemæssige forhold og naturligvis løn. Du kan få vejledning om det alt sammen hos Farmakonomforeningens konsulenter.

Din ansættelseskontrakt skal som minimum opfylde lovgivningens krav. Dertil kommer de anbefalinger, som Farmakonomforeningen har til indgåelse af en kontrakt. Der er mange elementer, der har betydning, og derfor er det vigtigt, at du kontakter Farmakonomforeningen og taler med en af sekretariatets konsulenter om kontrakten, inden du skriver under.

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 3312 0600.