Abonnementsordning mindsker prishop

Der kan skabes mere lighed, hvis tilskudsåret for medicin udjævnes med en abonnementsordning.

COLOURBOX15559928

”Medicintilskudssystemet skal ændres, så ingen er tvunget til at undvære nødvendig medicinsk behandling. Lad os starte med at få udlignet udsvinget i egenbetalingen, som giver store prishop for den enkelte. Prishop som fører til, at udsatte borgere forlader apoteket uden ordineret medicin.

Ann-Mari Grønbæk Formand
  • Egenbetalingen og den nuværende model for tilskudsordningen er en af de væsentligste årsager til, at borgere ikke har råd til deres medicin. Når borgerens saldo nulstilles en gang årligt stiger egenbetaling markant, og de første  1020 kr. er uden tilskud. Det er en anseelig udgift for økonomisk udsatte borgere. En udgift  som kan vælte det månedlige budget.
  • Der kan skabes mere lighed, hvis tilskudsåret for medicin udjævnes - ligesom at det også vil gøre tilskudssystemet mere gennemskueligt. 
  • Tilskuddet på den samme medicin svinger markant, alt efter tidspunktet på tilskudsåret. Den ene måned kan borgerens egenbetaling på medicin være tæt på nul kroner – mens egenbetalingen ved næste udlevering kan være langt over tusind kroner. Det er svært at forstå for den enkelte, og det kan være svært for udsatte grupper ”at spare op” til den store økonomiske udgift, det kan være.

Kontakt

Ann-Mari Grønbæk
Ann-Mari Grønbæk

Formand

Dir.tlf: 2323 4711

amg@farmakonom.dk

Bjørn Klinke
Bjørn Klinke

Afdelingschef for politik og kommunikation

Dir.tlf: 2677 2640

bjk@farmakonom.dk


Emneord