Tillidsrepræsentanten (TR)

Tillidsrepræsentanten er valgt af de farmakonomer og farmakonomelever på arbejdspladsen, som er medlemmer af Farmakonomforeningen, og tillidsrepræsentanten skal varetage deres interesser på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten skal både være:

Kollegernes sparringspartner, der sikrer tæt dialog og et stærkt fagligt fællesskab med fokus på tryghed, sparring og gode relationer for alle kollegerne på arbejdspladsen.

Ledelsens strategiske sparrings- og samarbejdspartner og fremme bedst mulige arbejdsforhold og vilkår for alle farmakonomer på arbejdspladsen.

Overenskomstens vogter og sikre, at ledelsen og kollegerne kender de rettigheder og pligter, begge har over for hinanden, sådan at hele overenskomsten bliver overholdt.

Farmakonomforeningens ambassadør som er et bindeled mellem Farmakonomforeningen og arbejdspladsen, og arbejde for et mantra, der siger “Farmakonomforeningen, det er os”.

Det er vigtigt, at man som tillidsrepræsentant tager alle dele af rollen på sig.

Husk at give besked om valg eller genvalg

Når du er valgt eller genvalgt som TR, skal du anmelde valget til Farmakonomforeningen. Det er først, når vi har fået anmeldelsen, at tillidsrepræsentantbeskyttelsen træder i kraft og først der, du får adgang til vores kurser med videre.

Udfyld TR-blanketten


Emneord

TR

Uddannelse til tillidsrepræsentanter

Se mulighederne i kalenderen.

TR-uddannelse
TR Undervisningsdag Efterår 2019 Øst (1)