Tillidsrepræsentanten (TR)

Tillidsrepræsentanten er den, som taler farmakonomernes sag på arbejdspladsen og skal varetage deres interesser.

Tillidsrepræsentanten sikrer at overenskomsten bliver overholdt og kan for eksempel hjælpe med at tjekke om din lønseddel er rigtig, at du får den rigtige pension eller om du har mulighed for at få et tillæg for en særlig funktion.

TR fungerer også som sparringspartner for kollegaerne på arbejdspladsen, og kan bidrage til at løse samarbejdsproblemer i forhold til kolleger og ledelse.

Husk at give besked om valg eller genvalg

Når du er valgt eller genvalgt som TR, skal du anmelde valget til Farmakonomforeningen. Det er først, når vi har fået anmeldelsen, at tillidsrepræsentantbeskyttelsen træder i kraft og først der, du får adgang til vores kurser med videre.

Udfyld TR-blanketten


Emneord

TR

Uddannelse til tillidsrepræsentanter

Se mulighederne i kalenderen.

TR-uddannelse
TR Undervisningsdag Efterår 2019 Øst (1)