Privatlivs- og persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan Farmakonomforeningen (”vi”) håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre, opsamlet dem når du har besøgt vores hjemmeside, eller fået i forbindelse med at du har tilmeldt dig et medlemsmøde, foredrag eller et af vores øvrige arrangementer.

DATAANSVARLIG

Vi er dataansvarlig for de oplysninger, som opsamles om medlemmer, andre parter og besøgende på vores hjemmeside, og vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:
Farmakonomforeningen
CVR-nr.: 42 90 66 11
Ramsingsvej 30
2500 Valby
Telefon: 33 12 06 00

Hvis vi fungerer som databehandler, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter persondata.

De forskellige typer af behandling

 • Dit medlemskab

  Hvis du er medlem hos os, behandler vi dine personoplysninger som led i vores varetagelse af dit medlemskab, som blandt andet omfatter overenskomstforhandlinger, rådgivning, diverse arrangementer, organisering, tilbud fra vores samarbejdspartnere, osv.

  Desuden indsamler vi dine personoplysninger med henblik på at kunne indberette dit medlemskab til SKAT.

  Vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år, fra du har forladt arbejdsmarkedet, eller 10 år efter at du har meldt dig ud af vores forening, hvis dette måtte ske før. Dine stamoplysninger slettes på det seneste af følgende to tidspunkter, enten fem år efter, at du har meldt dig ud af foreningen eller samtidig med, at vi sletter den sidste medlemssag, vi har om dig.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, da behandlingen er et nødvendigt led i vores legitime aktiviteter som fagforening. Derudover behandler vi dine personoplysninger med hjemmel i artikel 9, stk. 2, litra f, når vi yder dig juridisk bistand, da vores behandling er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav. Endelig behandler vi dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra a, når vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere.

 • Tillidsrepræsentanter og medanmeldte tillidsrepræsentanter

  For at vores tillidsrepræsentanter kan repræsentere medlemmer fra andre fagforeninger, og at du som medlem hos os kan modtage fagforeningsmæssig bistand fra tillidsrepræsentanter, der er organiseret et andet sted end hos os, er det nødvendigt for os at udveksle personoplysninger med andre fagforeninger. Vores udveksling af data sker med henblik på, at vi kan overholde de kollektive overenskomster, vi er underlagt, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.

  Den behandling, som vi og de andre fagforeninger foretager i forbindelse med ovennævnte repræsentation af ikke-medlemmer, er vi hver især dataansvarlig for.

  Hvis du er medlem hos os, opbevarer vi dine personoplysninger som nævnt under afsnit 2.1, mens vi sletter dine personoplysninger senest 10 år efter, at vi har afsluttet din sag, hvis du ikke er medlem hos os men hos en af de andre akademiske fagforeninger af hensyn til vores rådgiveransvar.

 • Fagbladet Farmakonomen

  Hvis du er medlem hos os, sender vi dig 10 gange om året Fagbladet Farmakonomen, der er et journalistisk skrevet og redigeret fagblad. Vi sender Farmakonomen til din fysiske adresse. For at vi kan sende dig Farmakonomen behandler vi dit navn og adresse.

  Du kan til enhver tid afmelde Farmakonomen ved at kontakte bladet@farmakonom.dk

  Til brug for vores udsendelse af Farmakonomen opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage det fra os og i to år derefter. Bemærk, at hvis du er medlem hos os, opbevarer vi dine personoplysninger i en længere periode som led i vores varetagelse af dit medlemskab, som du kan læse mere om under ”Dit Medlemsskab”.

  Det retlige grundlag for at behandle personoplysningerne er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og den legitime interesse vi forfølger, er vores interesse i at være en faglig organisation, der informerer og skaber debat samt påvirker beslutningsprocesserne inden for blandt andet arbejds- og uddannelsespolitik.

 • Medlemsmøder, foredrag og andre arrangementer

  Når du deltager i et medlemsmøde, foredrag eller et andet arrangement, som udbydes på vores hjemmeside, behandler vi de personoplysninger, som du har givet os. Det drejer sig om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, medlemsnummer, stillingsbetegnelse og arbejdsplads.

  Vores formål med at behandle dine personoplysninger er at kunne gennemføre et medlemsmøde, foredrag eller arrangement samt løbende at kunne orientere dig om praktiske forhold omkring afholdelsen af dem.

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre medlemsmødet, foredraget eller øvrige arrangementer og evaluere dem, hvorefter personoplysningerne slettes.

  Det retlige grundlag for at behandle dine personoplysninger er vores aftale med dig om deltagelsen i medlemsmødet, foredraget eller øvrige arrangementer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, samt artikel 9, stk. 2, litra d, idet behandlingen sker som led i vores legitime aktiviteter som fagforening, herunder afholdelsen af medlemsmøder, foredrag og arrangementer.

 • Hjemmesiden

  Når du besøger vores hjemmeside www.farmakonom.dk opsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden og benytte huskefunktioner. Vi behandler blandt andet følgende:

  • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål,
  • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden,
  • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål,
  • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik her 
  • Data videregives til tredjeparter som Google og Facebook for at få gennemført statistik eller målrette markedsføring.

  Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt.

 • Nyhedsbreve

  Vi udsender nyhedsbreve til dig, når du er medlem af vores fagforening. I den forbindelse registrerer og opbevarer vi dit navn, stillingsbetegnelse, arbejdsplads, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse med henblik på, at vi kan levere nyhedsbrevene til dig.

  Til brug for vores udsendelse af nyhedsbreve opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os og i to år derefter. Bemærk, at hvis du er medlem hos os, opbevarer vi dine personoplysninger i en længere periode som led i vores varetagelse af dit medlemskab, som du kan læse mere om under ”Medlemsservice”.

  Vores hjemmel til at udsende dig nyhedsbreve er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, som du altid kan tilbagekalde ved at skrive en e-mail til ff@farmakonom.dk.

 • Overførsel af personoplysninger til tredjelande

  Vi anvender webbaserede tjenester som Mailchimp, Enalyzer, Google Analytics, Cbrain M4 og MinSide til at udsende nyhedsbreve, håndtere tilmelding, gennemføre analyser, osv. Al data gemmes på servere inden for EU eller inden for Privacy Shield samarbejdet og videregives ikke til andre.

 • Job

  Hvis du søger et job hos os, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os eller oplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi, for at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til seks måneder, så vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen. Vi behandler dine oplysninger på grundlag af dit samtykke og vores legitime interesse i at vurdere din ansøgning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og f.

 • Hvordan

  For at kunne tilbyde dig medlemskab, en god hjemmeside, nyhedsbreve, medlemsmøder, arrangementer, rådgivning, jobs, osv., er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive dine oplysninger.

 • Sikkerhed

  De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere, som har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os har vi fokus på at uddanne og undervise hinanden i at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine oplysninger.

 • Har du spørgsmål?

  Hvis du har nogle spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på ff@farmakonom.dk. Her kan du også rette henvendelse til, hvis du vil have indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, hvis du vil have rettet oplysninger om dig, som du ikke mener er korrekte, hvis du gerne vil have dine oplysninger slettet, eller hvis du vil trække et eller flere af dine samtykker tilbage.

  Du skal være opmærksom på, at vores behandling af visse af dine personoplysninger er nødvendige. Det betyder, at du enten ikke kan tilbagetage dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger eller hvis du gør, så kan du ikke længere modtage vores nyhedsbrev, være medlem eller lignende.

  Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.


Emneord