Et bredere jobmarked

Medicinsikkerheden i hele sundheds- og plejesektoren skal styrkes.

Sara Frantzen
Foto: Ty Stange

Alt for mange dør eller indlægges på grund af medicinfejl - derfor bør der ansættes flere farmakonomer i hele sundheds- og plejesektoren. Det styrker medicinhåndteringen, giver færre medicinfejl og øger trygheden.

Ann-Mari Grønbæk Formand for Farmakonomforeningen
  • Medicinfejl koster liv - hvert år dør op mod 5.000 danskere, og op mod 100.000 indlægges grundet et medicinrelateret problem - og hos myndighederne fylder medicinfejl mest i bunken af indrapporterede utilsigtede hændelser.
  • Udfordringerne kan forebygges. Ved at ansætte farmakonomer, der er specialister i medicinhåndtering, kan man styrke medicinsikkerheden – fx på hospitalsgangen, plejehjemmet, bostedet eller i lægepraksis. 
  • Mange medicinfejl opstår også i sektorovergange, hvor der ikke laves en samlet gennemgang af den enkelte patients medicin. Det fører til overmedicinering (og heraf unødige bivirkninger) ligesom at der kan se fejl - fx fordi forskellige typer af medicin kan miste sin effekt eller føre til alvorlige tilstande, hvis de tages sammen med andet medicin. 
  • I mange dele af sundheds- og plejesektoren er der rekrutteringsudfordringer samtidig med, at patienterne bliver mere komplekse; Flere og flere lever med mere end en sygdom, som er medicinkrævende. Over 1/3 af de ældre over 64 år bruger i dag mere end fem forskellige slags medicin. Fremtiden kalder på flere medicinkyndige hænder  - det bør indtænkes i rekrutteringsindsatsen.  
  • De medicinrelaterede opgaver i sundhedssektoren vokser, og mange af opgaverne vil i fremtiden skulle varetages tæt på borgerne i det nære sundhedsvæsen. Farmakonomer kan løfte flere sundhedsfaglige ydelser som fx medicin- og compliancesamtaler på privat apotek eller borgernære pleje- og behandlingsopgaver relateret til medicin i kommunerne - ligesom at farmakonomerne kan blive dygtige ledere, koordinatorer eller logistik/kvalitetsikringsansvarlige.

Kontakt

Ann-Mari Grønbæk
Ann-Mari Grønbæk

Formand

Dir.tlf: 2323 4711

amg@farmakonom.dk

Bjørn Klinke
Bjørn Klinke

Afdelingschef for politik og kommunikation

Dir.tlf: 2677 2640

bjk@farmakonom.dk


Emneord