Medicin- og compliancesamtaler

Farmakonomer skal kunne udføre medicin- og compliancesamtaler på privat apotek.

Piller i hånd
Foto: Ty Stange

Der bliver flere kronisk syge med stort medicinforbrug. De har brug for en samtale om deres medicin på apoteket, så det sikres, at de bruger – og håndterer det korrekt. Alt for få får tilbudt samtalen i dag, fordi farmakonomer som den største faggruppe på apoteket endnu ikke må udføre medicin- og compliancesamtaler. Det skal ændres.

Ann-Mari Grønbæk Formand for Farmakonomforeningen
  • Medicinsamtaler er et tilbud om vejledning om korrekt brug af medicin på landets apoteker til nye kronikere, mens compliancesamtaler tilbydes til kronikere senere i sygdomsforløbet.
  • Der udføres for få medicin- og comliancesamtaler. Det skyldes bl.a. at den absolut største faggruppe på apotekerne, ikke må udføre samtalerne. P.t. er det kun farmaceuter, der må gøre det.
  • I dag kan man ikke få en medicin- eller compliancesamtale på op imod halvdelen af landets apoteksenheder. Det skyldes, at mange af enhederne, udelukkende er bemandet af farmakonomer.
  • Det går især ud over landdistrikter og mindre byer, hvor filialerne ofte bemandes af farmakonomer. Det skaber ulighed.
  • Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen og Landdistrikternes Fællesråd er enige om, at farmakonomer skal kunne udføre medicinsamtaler på apotekerne. For at sikkerheden er i top, skal personalet certificeres.

Mere nysgerrig?

Kontakt

Ann-Mari Grønbæk
Ann-Mari Grønbæk

Formand

Dir.tlf: 2323 4711

amg@farmakonom.dk

Bjørn Klinke
Bjørn Klinke

Afdelingschef for politik og kommunikation

Dir.tlf: 2677 2640

bjk@farmakonom.dk


Emneord