Netværk i Farmakonomforeningen

I et netværk kan du dele erfaringer, ideer og viden med andre farmakonomer, der interesserer sig for det samme som dig. I kan fx sparre om arbejdsmæssige udfordringer og blive klogere på jeres opgaver, faglighed eller jeres faglige udviklingsmuligheder.

COLOURBOX58390097

Alle medlemmer kan søge om at opstarte et nyt netværk eller blive en del af et af foreningens eksisterende netværk. Foreningens netværk foregår og forløber over fire mødegange (dog har foreningens ledernetværk fem mødegange) .

Læs mere om foreningens netværkstilbud til dig:

 Læs om de eksisterende netværk og søg om at komme med

Hvis du ikke kan finde et netværk, som passer til dig, så kan du starte et nyt. Dit netværk kan både tage udgangspunkt i en sag, en faglig interesse eller en branche, som er relevant for dig som farmakonom.

Læs mere om hvordan du opretter et netværk lige her.

 

Hvorfor skal du deltage i et netværk?

Når du deltager i et netværk, så får du en masse faglig og personlige viden, input og kompetencer til dit arbejdsliv, som er gavnligt for både dig og din arbejdsplads.

Når du deltager i en af Farmakonomforeningens netværk får du fx;

 • kontakt til andre farmakonomer med samme opgaver og udfordringer som dig
 • et sted hvor du kan drøfte og afprøve nye idéer til dit arbejde, og du kan udvikle og udforske din rolle på din arbejdsplads
 • et rum, hvor du kan diskutere erfaringer fra praksis
 • ny faglig viden og aspekter på dine arbejdsopgaver
 • et netværk du kan kontakte, når du har brug for at vende nye opgaver og udfordringer.

Det kan fx være at du;

 • er alene (eller I er meget få) om at løse faglige opgaver, på din arbejdsplads
 • har en særlig interesse, som du gerne vil dygtiggøre dig indenfor eller blive klogere på
 • har brug for sparring omkring konkrete opgaver eller udfordringer

Husk at dit udbytte af netværket og din aktivitet i netværket hænger sammen. Du skal investere i din netværksgruppe for at du får det fulde udbytte af netværket - både med hensyn til relationer og viden.

Fire gode grunde til din leder: Derfor skal du være med i et netværk en lille del af din arbejdstid

Netværksmødet bør som udgangspunkt ligge i din arbejdstid, derfor hjælper vi dig med fire gode råd, som du kan bruge, når du skal tale med din leder om, hvorfor det er en god idé, at du deltager i et netværk.

Et netværk er  nemlig også en god investering for din leder – for et netværk giver gratis input og viden til dig, som du kan give videre til hele arbejdspladsen.

Her er fire gode grunde:

 1. Det er gratis at være med – og det eneste arbejdspladsen skal finansiere er din konkrete arbejdstid
 2. Netværket er virtuelt, så der er ingen transporttid- og omkostninger
 3. Du får input og viden, som du kan bruge i dit arbejde
 4. Det motiverer og udvikler dig som medarbejder at kunne dykke ned i et fagligt område, som interesserer dig.

Sådan kan et netværksmøde forløbe

Som netværksmedlem er du selv med til at lave rammerne og komme med input til, hvad møderne i et netværk skal handle om – men et netværksmøde kan til inspiration fx se sådan her ud:

Virtuelt møde fra kl. 8:00-9:30

Kl. 8:00 Velkomst og præsentation af dagens tema, som netværksmedlemmerne har været med til at beslutte (det gør I på det første møde, og Farmakonomforeningens sekretariat hjælper jer godt i gang).

Kl. 8:00:-8.45: Oplæg om et tema – fx fra en af netværksdeltagerne eller fra en ekstern oplægsholder

Kl. 8.45-9.30: Spørgsmål til oplægget og fælles drøftelse fx baseret på spørgsmål som; Hvordan arbejder vi med dette på min arbejdsplads? Hvad kan vi tage med videre fra i dag?

Netværk - fra A-Z

 • Hvad er et fagligt netværk?

  Et fagligt netværk er et sted, hvor du kan dele erfaringer, ideer og viden med andre farmakonomer, der interesserer sig for det samme som dig. I kan fx sparre om arbejdsmæssige udfordringer og blive klogere jeres opgaver, faglighed og jeres faglige udviklingsmuligheder.

  Du har mulighed for at oprette et netværk indenfor alle de områder, som er relevante for farmakonomer – synes du medicingennemgang er top spændende? Er du elev og vil gerne sparre med andre elever? Vil du gerne udvikle dine kompetencer som uddannelsesansvarlig? Eller synes du måske det kunne være spændende at lave et netværk med fokus på lægepraksis? Der er ingen begrænsninger, så længe det er relevant for medlemmerne.

  Derudover opstarter Farmakonomforeningen også et par netværk hvert halve år.

 • Hvordan forløber et netværk?

  Et netværk består typisk af 4 netværksmøder, og møderne foregår virtuelt. Dato og tidspunkter er fastlagt af netværkets tovholder. 

  En konsulent fra sekretariatet deltager i det første netværksmøde, her hjælper hun med at starte netværket, lave en netværkskontrakt og vælge temaer for netværksmøderne. Herefter har I selv ansvaret for at drive netværket videre.  

  Et netværksmøde varer typisk 1,5 time. 

 • Hvad vil det sige at være tovholder for et netværk?

  Når du selv opretter et netværk, så bliver du automatisk tovholder for netværket. Det vil sige, at du hjælper foreningens sekretariat med:

  • få beskrevet din netværksidé rigtig godt
  • beslutter de 4 første mødetidspunkter
  • planlægge temaet for det første netværksmøde.

  Foreningens sekretariat opretter også hvert halve år nogle netværk. Her prøver vi også at finde et medlem, der har lyst til at være tovholder for at sikre, at mødetidspunkter og tema på det første møde passer til jer.

 • Hvor mange deltager i hvert netværk?

  De fleste netværk har plads til mellem 10 og 15 farmakonomer, der kan dog være undtagelser.

  Det står i beskrivelsen af det konkrete netværk, hvor mange pladser der er lige præcis i dette netværk.

 • Hvordan søger jeg om at komme med i et netværk?

  Du kan se en oversigt over de netværk, der søger medlemmer her. I beskrivelsen af hvert netværk finder du ansøgningsblanketten til at søge om at komme med i netværket.

 • Hvornår får jeg svar på, om jeg er kommet med i et netværk?

  Vi bestræber os på at give dig svar så hurtigt så muligt.

  Du får svar på din ansøgning senest en uge efter ansøgningsfristen for det netværk, som du har søgt at komme med i. Ansøgningsfristen står i netværksbeskrivelsen. 

  Der tages dog forbehold for længere svar tider omkring ferieperioder.

 • Hvorfor skal det være virtuelt?

  Når det er virtuelt, er det nemmere at finde plads til i arbejdstiden, da der ikke får tid til transport. Samtidig er det muligt for alle farmakonomer - hele landet over - at være sammen i de samme netværk.

   

 • Hvorfor skal man mødes præcis fire gange i et netværk?

  Det er erfaringen, at netværk fungerer bedst, hvis man kun forpligter sig til at deltage i et præcist antal mødegange. Når vi opretter netværk anbefaler vi derfor, at man afgrænser mødeperioden, og vi hjælper på opstartsmødet jer med at planlægge de første fire mødegange.

  Det er dog ikke noget, der er til hindring for, at I efter de fire mødegange fortsætter netværket, hvis I selv ønsker dette. I kan også søge om at få flere netværksdeltagere til netværket ved at kontakte os i sekretariatet - så kan vi åbne op for ansøgninger igen.


Emneord