Øget beskatning af sundheds- og tandforsikring for ansatte på privat apotek

Både tand- og sundhedsforsikringen for ansatte på privat apotek bliver flittigt brugt. Det fører nu til en stigning i præmie – og i beskatning.

COLOURBOX48977708

Hvis du som farmakonom eller farmakonomelev i mindst tre på hinanden følgende måneder er ansat mere end 35 timer om måneden på privat apotek, så er du via din overenskomst omfattet af både en sundhedsforsikring og en tandforsikring. Pr 1. januar reguleres pris og derved beskatningsgrad.

Der vil pr. 1. januar 2023 ske en regulering af ordningen, så farmakonomer og elever i 2023 bliver beskattet af 106,92 kr. pr. måned for sundhedsforsikringen og 107,08 kr. pr. måned for tandforsikringen. Stigningen skyldes at ordningerne er populær: flere farmakonomer og farmakonomelever bruger ordningen og får samlet set mere udbetalt.

Den enkelte farmakonom/elev kan altid afmelde sig tandforsikringsordningen. Det kan ske via mail til tl@apotekerforeningen.dk. Husk at angive navn, fødselsdato (ikke cpr.nr.) og apotek. Afmelding vil have kraft fra d. 1. i måneden efter modtagelsen. Afmeldingen vil være uigenkaldelig.

Tandforsikringen for ægtefæller/børn
Det er også muligt at have ægtefæller og børn omfattet af tandforsikringen. Også her sker der en præmiestigning. Der er dog stadig tale om en præmie, der er markant under markedsprisen, hvis man selv skal tegne en tandforsikring.

Præmien for den pårørende betales via farmakonomen/elevens lønseddel, da præmien trækkes i nettoløn. Opkrævning pr. pårørende på tandforsikringen vil i 2023 være på 179,37 kr. pr. måned.

Den enkelte farmakonom/elev kan afmelde den pårørende, ligesom den pårørende selv kan afmelde sig. Det kan ske via mail til tl@apotekerforeningen.dk. Husk at angive navn og fødselsdato (ikke cpr.nr.) på farmakonom/eleven samt navn og fødselsdato (ikke cpr.nr.) på den pårørende. Afmelding vil have kraft fra d. 1. i måneden efter modtagelsen. Afmeldingen vil være uigenkaldelig.

 


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning