Dét som vi mistede i branden

Fredag 25. marts blev en skelsættende dag for 90 familier i Vanløse, som på ingen tid mistede deres hjem i en af de mest voldsomme brande i Danmark i nyere tid. Nærmeste nabo - med kun en brandmur imellem - til den nedbrændte ejendom er Grøndalsapoteket. Apoteket klarede branden, men det har påvirket apotekets ansatte, at deres nærmeste stamkunder med ét stod uden tag over hovedet.

Der er dage i livet, hvor solen skinner, himlen bærer lyseblå nuancer, og alt synes normalt. Som endnu en af mange dage i livet. Men hvad man ikke ved er, at over himlen er en sort sky. Den slags, der varsler, at netop i dag rammes nogen af en pludselig krise – en voldsom hændelse.

Fredag 25. marts 2022 er sådan en dag for 90 familier i en boligkarré i Vanløse ved København lige omkring hjørnet af Grøndals Parkvej og Godthåbsvej. Da ugens sidste hverdag begynder, er alt, som det plejer. Før den er omme, er alle lejligheder udbrændte eller på anden vis brandskadede i en af de mest voldsomme brande i en beboelsesejendom Danmark i nyere tid. Ingen mennesker kommer til skade ved branden, men fra det ene øjeblik til det andet mister 90 familier deres hjem. På grund af faren for sammenstyrtning bliver dele ejendommen af få dage efter revet ned.

Nærmeste nabo til den voldsomme brand – uden noget luft, men kun med mursten mellem bygningerne – var og er Grøndalsapoteket. Her er det en lettere chokeret apoteker Aslan Agshari, der den pågældende fredag får et opkald fra sine medarbejdere om brandens hærgen i naboejendommen.

- Jeg var meget påvirket af branden i flere dage efter. Ikke mindst fordi, at så mange familier på et splitsekund mistede deres hjem. Og så var de 90 familier jo også på grund af beliggenheden vores nærmeste kunder, fortæller Aslan Agshari.

Medarbejdere skulle hurtigt ud
På arbejde den fredag eftermiddag er to farmakonomer, den ene er farmakonom Tina G. Olsen, en farmakonomelev og vagthavende farmaceut, Yasamin Al-Samarai. De har almindeligt travlt, men bemærker godt undervejs, at der var noget i gang udenfor.

- Men vi tror, at det er længere væk, fortæller farmakonom Tina G. Olsen.

Der begynder at blive mere kaos udenfor og komme flere brandbiler. Men der er stadig kunder i butikken. Personalet er ved at forberede sig til kaffepausen, da farmakonomeleven og Yasamin går udenfor ad bagdøren. Her kan de konstatere, at taget på nabobygningerne brænder voldsomt, og at branden ikke er ’noget småt’ længere. Ligeledes begynder nabobygningerne at blive evakueret.


Yasamin (tv) og Tina var begge på arbejde, da naboejendommen udbrændte på ingen tid

- Jeg havde ikke drømt om, at branden ville brede sig så hurtigt, fortæller Tina G. Olsen.

En kunde kommer ind på apoteket og meddeler, at det brænder i ’jeres tag’ (det viste sig efterfølgende, at det dog ikke var i apotekets bygning, men i nabobygningens tag). Tina G. Olsen spørger derfor efterfølgende politi og brandvæsen, som står udenfor:

- Skal vi ud?
Svaret lyder prompte: Ja-ja, nu kan I eddermame godt komme ud – det kan kun gå for langsomt.

Betjente også i panik
Ifølge Yasamin Al-Samarai lyser panikken ud af betjentenes øjne, og hele situationen virker også til at have overrumplet dem, hvilket kan være årsagen til, at apoteket ikke er blevet evakueret endnu. Den vagthavende farmaceut låser fordøren indefra, men har problemer med at finde sin nøgle til bagdøren. Hun kan dog godt mærke på politibetjenten og stemningen, at nu skal det gå stærkt. Det lykkes at finde nøglen og få låst, og de fire medarbejdere kommer ud af apoteket og søger tilflugt på en nærliggende vej.

Herfra kan de med gru betragte, hvordan tagrenderne begynder at ryge ned, og hvordan branden- på grund af trækonstruktionerne under taget – har udviklet sig ekstremt hurtigt. Og så – pludselig braser det hele sammen i nabobygningerne. Katastrofen er et faktum.

Yasamin Al-Samarai er gravid, og hun er derfor meget opmærksom på at få ringet til sin mand og få beroliget ham og fortælle ham, at hun er væk fra branden og uskadt. Hun oplever dog også, at hun hyperventilerer på grund af hele situationen.

- Vi vidste ikke, om apoteket ville gå fri eller også brænde på det tidspunkt, fortæller Yasamin.


Yasamin viser, hvordan apotekets bygning (den røde) sandsynligvis blev reddet af en brandmur.

Udenfor støder apoteker Aslan Agshari til medarbejderne, så snart han har fået besked om branden. De evakuerede medarbejdere fra apoteket tager efterfølgende til det nærliggende Vanløse Løve Apotek. Medarbejderne får på naboapoteket talt ud om de voldsomme begivenheder. Og ifølge apotekeren har de alle taget det med oprejst pande. Han bliver selv på stedet og får også fortalt politiet, at der er medicin, herunder dosisruller, på apoteket.

Kunder lugtede af røg
Egentlig har apoteket åbent om lørdagen, og selv om hele nabobygningen er udbrændt, får apotekeren at vide af politiet, at han godt kan åbne om lørdagen. Men da lørdag kommer, er det ikke muligt for personalet at få adgang gennem myndighedernes afspærringer. Og så forbliver Grøndalsapoteket lukket indtil mandag. Apotekeren får forinden fortalt Lægemiddelstyrelsen, at han har et funktionsdygtigt apotek, som dog på grund af omstændighederne ikke kan åbne den pågældende lørdag.

Yasamin Al-Samarai møder ind på Vanløse Løve Apotek om lørdagen. Her oplever hun at betjene kunder, der stadig lugter af røg – fra branden. Såvel hun som kunderne er meget berørte af situationen. Det berører hende også, da hun møder en kvinde, der ligesom hende selv er gravid. Og som nu har oplevet, at hele det ufødtes barn kommende hjem – inklusiv et færdigindrettet børneværelse – er brændt ned.

Reddet af brandmuren
Om søndagen kommer apoteker Aslan Asghari ind for at besigtige apoteket, da brandvæsenet har sikret, at der ikke er nogen fare i forhold til de lejligheder, som ligger oven på apoteket. Han kan konstatere, at apoteket står helt uskadt trods de voldsomme ødelæggelser lige ved siden af.

- Noget tyder på, at brandens voldsomme udvikling blandt andet skyldes manglen på brandmure. Heldigvis var der brandmur ind til apoteket, og selv om brandvæsenet havde sprøjtet med vand i timevis, så var intet af det trængt ind i apoteket. Det hele var bremset lige ved muren ind til os. Men havde vi ligget få meter længere til venstre i ejendommen, så…, konstaterer Aslan Asghari uden at afslutte sætningen.

Mindelser om Ukraine

Hverdagen fortsætter på Grøndalsapoteket, men de kan mærke, at kundeflowet er blevet påvirket af, at de 90 nærmeste familier er væk fra den ene dag til den anden. Der kommer også kunder ind, som har mistet deres praktiserende læge i nabobygningen eller sygesikringskort mv. på grund af branden. Personalet på apoteket gør derfor en indsats for at gøre noget ekstra for de berørte kunder, som står i en helt særlig situation.

- Jeg har arbejdet her i 41 år og kender derfor mange af de kunder, som boede i den nedbrændte bygning. Vi er i den grad et lokalapotek med mange stamkunder. Og flere af dem kommer fortsat her, selv om de har mistet deres hjem og ikke bor i nærområdet længere. Fordi de så godt kan lide os og stedet, fortæller farmakonom Tina G. Olsen.

Yasamin Al-Samarai følte sig anspændt lige efter branden, men det hjalp at tale det igennem med kollegerne og apoteker Aslan Agshari. Hun føler også, at hændelsen på en eller anden måde ramte hårdere, fordi det stadig var så nyt med krigen i Ukraine, som fyldte alle medier på tidspunktet for branden. Og nu ligger der lige ved siden af apoteket en brandtomt, som ligner en udbombet bygning i Ukraine.


Det vakte mindelser om situationen i Ukraine for de involverede, da den voldsomme brand efterlod en gigantisk brandtomt.

Mistet minder efter afdøde forældre
Om det får betydning for apotekets indtjening på sigt vides ikke, men i forvejen har covid-årene betydet, at det har været svært at konkludere, hvad det ’normale’ indtjeningsniveau ligger på i disse år. I naboejendommen var også bl.a. en læge – som var fast kunde på apoteket - og et bageri. De erhvervsdrivende er der nu heller ikke længere, fordi branden også udslettede deres lokaler. Så personalet på apoteket har sendt mange tanker til de berørte naboer til apoteket, som pludselig ikke er der mere.

Det berørte også Yasamin Al-Samarai, da hun mødte en kvinde, der havde boet i bygningen. Kvinden blev spurgt, om hun var forsikret i forhold til lejligheden. Det var hun. Men det var ikke kun den udbrændte lejlighed, som var frygtelig for hende.

- Hun fortalte, at hun havde mistet begge sine forældre. Derfor havde hun en måneds tid før branden taget deres ejendele med hjem i lejligheden for at sortere i dem. Nu var de væk – hendes eneste fysiske minder om forældrene. Jeg har selv mistet min far for nylig, og jeg blev derfor meget rørt af tanken om at miste de uerstattelige, fysiske minder om afdøde familiemedlemmer, fortæller en tydeligt berørt Yasamin.

’Hjemløse’ i op til tre år
På Grøndalsapoteket har den voldsomme hændelse ført til, at personalet har talt om, hvordan de håndterer en lignende pludselig opstået krise en anden gang.

- Vi fulgte planen for den slags hændelser, men vi skal nok i endnu højere grad have blik for den psykiske belastning, som det kan medføre, siger Yasamin Al-Samarai.

Det anslås, at det vil tage to til tre år at genopbygge den forsvundne ejendom. Ligesom det angiveligt vil komme til at koste mindst 2-300 millioner kroner at genopbygge den. Nogle af beboerne havde boet der i 40 år. Andre i 15 dage. Fælles for dem er, at de på ingen måde havde forventet at stå hjemløse senere samme aften, da de stod op fredag 25. marts 2022 om morgenen. Den fulde årsag til brandens opståen er endnu ikke blevet fremlagt af myndighederne.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning