Etik og regulering

Dit ansvar og virke som farmakonom er både reguleret af myndighederne og Farmakonomforeningens etiske standarder.

I 2012 vedtog Farmakonomforeningen et sæt etiske retningslinjer for farmakonomfaget. De skal hjælpe farmakonomerne med at holde en høj faglig standard i forhold til borgere og kollegaer.

Desuden kan patienter klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn over en farmakonom, hvis de mener, at de har modtaget fejludlevering af medicin eller forkert rådgivning.

 • Etiske retningslinjer for farmakonomfaget

  I 2012 vedtog Farmakonomforeningen følgende etiske retningslinjer:

  1. Farmakonomen skal i sit arbejde udvise respekt for borgerens egenværdi og respektere personens individuelle behov og valg.

  2. Farmakonomen skal i sit arbejde erkende og vedkende sig det faglige og personlige ansvar for egne handlinger og vurdering.

  3. Farmakonomen skal i sit arbejde sikre, at farmakonomens faglige viden er ført ajour og medvirke til udvikling af faget.

  4. Farmakonomen skal i sit arbejde vise respekt for kollegers arbejde og være til støtte i faglige situationer.

  5. Farmakonomen skal i sit arbejde søge at medvirke til fremme af samarbejdet og søge at etablere og udvikle tværfagligt samarbejde med andet sundhedspersonale og relevante instanser.

  6. Farmakonomen skal medvirke til, at der i befolkningen er tillid og respekt om faget.

  7. Farmakonomen har tavshedspligt og må kun videregive oplysninger efter gældende lovgivning.

  8. Farmakonomen må i sit arbejde, som udtrykt i FN’s menneskerettighedserklæring, ikke diskriminere uanset nationalitet, farve, køn, race, sprog, religion, afstamning, politisk opfattelse, social status eller seksuel indstilling.

  9. Farmakonomen skal i sit arbejde medvirke til og påvirke de sundhedspolitiske tiltag - apoteksfagligt - såvel indenfor som udenfor sundhedsvæsenet.

  10. Farmakonomen skal medvirke til, at borgeren informeres tilstrækkeligt om lægemidler, varer og serviceydelser

 • Sundhedsvæsenets disciplinærnævn

  Farmakonomer på apotek kan indklages til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

  Disciplinærnævnet er en uvildig myndighed, der er uafhængigt af de myndigheder, der har ansvaret for sundhedsvæsenets drift, og som behandler klager over sundhedspersoners virke, herunder farmakonomers.

  Styrelsen for Patientklager er sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

  Farmakonomforeningen skal indstille to repræsentanter til disciplinærnævnet. Følgende er udpeget:

  • Kim van Heesch Hergot
  • Nikolaj Bøgeskov Schultz
    

  Sundhedsvæsenets disciplinærnævns hjemmeside


Emneord