Bedre arbejdsmiljø på privat apotek

Arbejdsmiljøet på privat apotek skal forbedres!

Arbejdsmiljø
Foto: Lars Reese

Der er brug for en langvarig og seriøs indsats for at få styrket arbejdsmiljøet på privat apotek. For der er travlt på apotekerne. Nogle steder er vores medlemmer så pressede, at de ikke synes, at det er sjovt at gå på arbejde mere, og det er svært for dem at få hverdagen til at hænge sammen. Der er brug for, at arbejdsgiverne tager ansvaret på sig.

Ann-Mari Grønbæk Formand for Farmakonomforeningen
  • Privat apotek skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor farmakonomer har en høj arbejdsglæde, ligesom at farmakonomeleverne skal opleve et godt læringsmiljø på privat apotek.
  • Arbejdsmiljøet er udfordret mange steder. Det skal løses, så farmakonomerne oplever et sundt og godt arbejdsmiljø, som understøtter farmakonomernes vigtige samfundsopgave: At håndtere og rådgive om medicin og sundhed. Og ikke mindst til at kunne løfte endnu flere opgaver i sundhedsvæsenet fremover.
  • Farmakonomernes hverdag er nu præget af skiftende arbejdstider, ekstra arbejde og pludselige skemaændringer, arbejde på flere enheder og generelt for lidt personale til, at vagtplanen kan hænge sammen. Det betyder, at der er mindre tid til kerneydelsen, ligesom der er mindre fleksibilitet. Det gør det svært at få hverdagen til at hænge sammen.
  • Det pressede arbejdsmiljø har desværre en konsekvens. Sygefraværet blandt farmakonomer er højt. Mange bliver syge med stress eller føler sig udbrændte. Samtidig forlader mange apoteksansatte farmakonomer faget eller skifter sektor på grund af det dårlige arbejdsmiljø.  
  • I april 2015 vedtog man en ny apotekerlov, som betyder, at antallet af apoteker er steget mere end 60 %, hvoraf de fleste er eksisterende apoteker, der udvider med flere enheder. Åbningstiderne er også blevet udvidet mange steder. Det betyder, at der er flere skranker, der skal bemandes i meget længere tid. MEN der er IKKE kommet flere ansatte.
  • Kort og godt smøres det lægemiddelfaglige personale tyndere ud og skal løbe hurtigere – for hurtigt. 
  • Der er brug for, at arbejdsgiverne påtager sig ansvaret for at få forbedret arbejdsmiljøet.

Kontakt

Ann-Mari Grønbæk
Ann-Mari Grønbæk

Formand

Dir.tlf: 2323 4711

amg@farmakonom.dk

Bjørn Klinke
Bjørn Klinke

Afdelingschef for politik og kommunikation

Dir.tlf: 2677 2640

bjk@farmakonom.dk


Emneord